Gå till innehåll

Baby på väg? Föräldradagpenningarna kommer att ändras

HEM & FAMILJ | 19.6.2019
Planerar du tillökning i familjen eller visar graviditetstestet redan positivt? Från och med början av 2020 bestäms föräldradagpenningarna utifrån årsinkomsten. Förmånsbeloppen ändras inte.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Pieni lapsi nauraa ja leikkii innoissaan.

Så här ändras grunderna för föräldradagpenningarna

 1. Om du börjar få moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning 1.1.2020 eller senare grundar sig dagpenningen på din årsinkomst. Årsinkomsten räknas utifrån en granskningsperiod på 12 kalendermånader som slutar 1 månad före din rätt till dagpenning börjar. Det blir alltså en månad mellan granskningsperioden och dagpenningens början.
  • Om din rätt till moderskapspenning börjar till exempel 1.3.2020, räknas årsinkomsten för tiden 1.2.2019–31.1.2020. Månaden mellan granskningsperioden och moderskapspenningens början är i så fall februari (1.2.–28.2.2020).
  • Märk undantag till regeln: om din rätt till dagpenning börjar i januari 2020, räknas årsinkomsten för tiden 1.1.2019–31.12.2019.
 1. I årsinkomsten räknas med löneinkomster, FöPL och LFöPL-arbetsinkomst, vissa ersättningar för inkomstförlust samt vissa förmåner såsom arbetslöshetsförmån, sjukdagpenning och studiepenning. Årsinkomsten kan alltså bestå av flera inkomsttyper, såsom lön och förmåner. Vanligen får FPA nödvändig information från inkomstregistret och försäkringsbolag, du behöver alltså inte själv lämna in information till FPA.
 2. Föräldradagpenningen kan även efter ändringen grunda sig på inkomsten för den föregående föräldradagpenningen om det nya barnets beräknade nedkomst är före det föregående barnet fyller 3 år.
 3. I vissa situationer kan du ansöka om att dagpenningen bestäms utifrån inkomsterna under de 3 senaste månaderna av granskningsperioden på 12 kalendermånader. Du kan göra det till exempel om du avlägger en yrkesexamen, en högskoleexamen eller har varit vårdledig under granskningsperioden. Dessutom förutsätts att inkomsten för 3 månader gånger fyra är minst 20 % större än årsinkomsten under hela granskningsperioden på 12 månader.
 4. Om du inte har inkomster under granskningsperioden på 12 månader eller om de är väldigt små, får du dagpenningen till minimibelopp.
 5. Vänta på beslutet i lugn och ro. Du får beslutet om dagpenning tidigast månaden efter granskningsperioden på 12 månader, när FPA har beräknat din årsinkomst. Du har kanske redan blivit mammaledig när du får beslutet. Du kan uppskatta beloppet på föräldradagpenning med hjälp av räknaren.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.