Gå till innehåll

Problem med barnets språkutveckling? Få hjälp via en familjekurs

Hälsa | 17.3.2022
En fördröjning i språkutvecklingen kan inverka på barnets och familjens vardag på många olika sätt. När ett barns språk och tal utvecklas långsammare än hos de jämnåriga blir många barn och föräldrar frustrerade och villrådiga. Familjekurserna erbjuder stöd för hela familjen om ett barn konstateras ha en utvecklingsrelaterad språkstörning.
Lyssna på artikeln
""
 1. Familjekurser ordnas för barn i olika åldrar samt för deras närstående året om och i hela landet. De yngsta deltagarna är under skolåldern. För barn under skolåldern och i lågstadie- och högstadieåldern erbjuds separata kurser.   
 2. På kurserna får familjen vara tillsammans i en trevlig miljö utan vardagsförpliktelser, matlagning och annat hemarbete. Kursen omfattar 8 dygn och den genomförs i 2 perioder (5 dygn + 3 dygn).
 3. Kursen ger familjen verktyg för en välfungerande vardag. Allmänna mål har ställts upp för kurserna, men familjen kan också fundera på egna mål för kursen.

  Målen för kursen kan vara till exempel att
  – ge familjen information om den specifika språkstörningen, rehabilitering och andra stödåtgärder
  – hjälpa barnet att fungera i grupp jämbördigt med andra
  – stödja föräldrarna i specialsituationer som gäller fostran av barnet
  – främja att barnet och familjen anpassar sig till livet med en specifik språkstörning med hjälp av övning, diskussioner och kamratstöd.
 4. På kurserna har familjerna möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter med andra i liknande livssituation. Familjer med liknande erfarenheter har unik förståelse för varandras situation och kan ge tips för att hantera utmaningarna i vardagen.
 5. Det är gratis att delta i familjekurserna. Barnens föräldrar har rätt att få rehabiliteringspenning för den tid de deltar i kursen. FPA ersätter också kostnaderna för resor till rehabiliteringen.

För ansökan behövs ett utlåtande av barnets behandlande läkare.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.