Gå till innehåll

FPA ordnar två olika slag av kurser för personer med multipel skleros (MS)

Hälsa | 24.5.2023
På en anpassningskurs får du stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. På en rehabiliteringskurs får du praktiska råd för att klara av vardagen. När du deltar i en kurs får du också värdefullt kamratstöd.
Lyssna på artikeln
""

Kurser som erbjuder personer med MS stöd i vardagen och i arbetet

  1. En anpassningskurs kan vara lämplig för dig som nyligen har fått en diagnos och behöver stöd för att anpassa dig till de förändringar som sjukdomen medför. Avsikten är att kursen ska stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv.  Kursen ordnas i serviceproducentens lokaler och den omfattar 5 dygn. 
  2. En rehabiliteringskurs omfattar 15 dygn och den genomförs i två perioder (10 dygn + 5 dygn). En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under en del av tiden. Rehabiliteringen stöder din förmåga att klara av arbetslivet och vardagen. Det ordnas separata kurser för personer i arbetslivet och personer utanför arbetslivet. 
  3. Rehabiliterings- och anpassningskurserna genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas. Gruppverksamheten ger goda möjligheter till kamratstöd.
  4. Det ordnas kurser på olika håll i Finland året runt. Det är gratis att delta i kurserna.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.