Gå till innehåll

För vad behövs FPA-kortet? 

Hälsa | 15.11.2022
Genom att visa upp ditt FPA-kort visar du att du har rätt till sjukförsäkringsförmåner från FPA. Sådana förmåner är till exempel FPA-ersättning för läkemedelskostnader och kostnader för privat sjukvård, samt sjukdagpenning.
Lyssna på artikeln
""

Genom att visa upp ditt FPA-kort visar du att du har rätt till sjukförsäkringsförmåner från FPA. Du kan bli ombedd att visa ditt FPA-kort inom den offentliga hälso- och sjukvården för att styrka din identitet, men FPA-kortet visar inte din rätt till offentlig hälso- och sjukvård. Rätten till offentlig hälso- och sjukvård grundar sig på att det finns en anteckning om att du har en hemkommun i Finland hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

5 fakta om FPA-kortet

  1. Mot uppvisande av kortet eller en identitetshandling på apotek och på många privata läkarstationer får du direktersättning för dina utgifter; FPA-ersättningen dras av direkt på utgifterna. Då betalar du endast självriskandelen.  
  2. Om du har rätt till specialersättning för läkemedel, antecknas den här uppgiften på FPA-kortet.   
  3. Du får automatiskt ett nytt kort från FPA om ditt namn ändras och du har anmält förändringen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du får också automatiskt ett nytt kort om din rätt till specialersättning för läkemedel ändras. 
  4. Om ditt kort förkommer kan du beställa ett nytt kort genom att skicka ett meddelande om det i e-tjänsten MittFPA eller genom att ringa numret 020 692 224. 
  5. Om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta här ska du ansöka om ett FPA-kort genom att skicka ett meddelande om det i e-tjänsten MittFPA.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.