Gå till innehåll

Bekanta dig med kurser för psykisk hälsa

Hälsa | 23.4.2021
När det är tal om psykisk rehabilitering kommer de flesta att tänka på rehabiliterande psykoterapi, som är FPA:s populäraste form av rehabilitering. FPA ordnar emellertid också grupprehabilitering för personer med problem med den psykiska hälsan. FPA:s rehabiliteringskurser är avsedda för alla som hälso- och sjukvården rekommenderar rehabilitering.
Lyssna på artikeln
""

Fyra kurser för psykisk hälsa

  1. ITU-rehabiliteringskurser för unga är avsedda för unga med de allmännaste psykiska störningarna. Unga i åldern 16–29-år som fått diagnosen lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom kan söka sig till kurserna. På kurserna får de unga stöd i sin livssituation. De får hjälp med att öka sin självkännedom och stärka sin självkänsla, stöd för att klara av och orka med studierna eller arbetet och metoder för att identifiera sina egna resurser.
  2. SILMU-kurserna har fokus på att identifiera såväl de egna resurserna och styrkorna som de belastande faktorerna. Kurserna erbjuder också hjälp med att skapa balans mellan de egna resurserna och de krav som arbetet eller studierna ställer. Kurserna är avsedda för personer över 18 år som har en diagnostiserad lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom.
  3. Vuxna med långvariga psykiska störningar (t.ex. schizofreni, psykotisk depression) kan söka sig till VERSO-kurser. På kurserna kartlägger man metoder för att förbättra klientens funktionsförmåga och livskvalitet samt stärker klientens stödnätverk och möjligheter till social delaktighet.
  4. Den nya ORAS-rehabiliteringen är avsedd för vuxna som är i arbetslivet eller är sjuklediga och som har utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan. Deltagarna ska dessutom ha andra symtom som gäller den psykiska hälsan, exempelvis sömnlöshet, lindrig depression eller ångest. Avsikten med ORAS-rehabiliteringen är att erbjuda hjälp med att identifiera faktorer som orsakar utmattning och med att hitta konkreta metoder för att hantera symtomen.

FPA:s rehabiliteringskurser är avgiftsfria och det är möjligt att få rehabiliteringspenning medan rehabiliteringen pågår. FPA ersätter också kostnaderna för resor till rehabiliteringen.

Läs mer från Fpa.fi

Sök rehabkurs

Använd namnet på kursen som sökord, till exempel ”Verso”.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.