Gå till innehåll

Visste du att dina elektroniska recept fungerar nu också i Estland?

FPA betjänar | 14.5.2019
Pia Komi
Lyssna på artikeln

Digitaliseringen i Europa tog ett stort kliv framåt när Finland och Estland var först ut med att ta i bruk systemet med elektroniska recept mellan olika länder. I praktiken betyder det här att du kan köpa läkemedel med dina elektroniska recept till exempel i Tallinn.

Hur går det hela till? Logga först in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke till att dina receptuppgifter får användas i andra länder. Utan ditt samtycke kan inte estniska apotek se dina elektroniska recept i systemet. När du gett ditt samtycke är det bara att ta med passet eller något annat officiellt identitetskort och gå till närmaste apotek. De doseringsanvisningar som en läkare i Finland har antecknat på finska eller svenska skrivs ut på apoteket och fästs på förpackningen. Du behöver alltså inte börja studera estniska för att förstå hur läkemedlet ska tas.

Logga först in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke till att dina receptuppgifter får användas i andra länder.

Det lönar sig också att spara inköpskvittot, eftersom det behövs för att du ska kunna få FPA-ersättning. I Finland dras i allmänhet FPA-ersättningen av direkt på apoteket när du betalar dina inköp, men när det gäller läkemedel som köps i Estland måste man själv ansöka om ersättning hos FPA. FPA betalar ersättning på motsvarande sätt som för läkemedel som köpts i Finland, det vill säga om ett läkemedel är ersättningsgillt i Finland är det ersättningsgillt också när det köps i Estland. Du kan ansöka om läkemedelsersättningar med blankett SV128r. Det ska du göra inom sex månader från den dag då du köpte läkemedlet.

Kan man köpa vilka läkemedel som helst utomlands? Nej, det kan man inte. Det finns begränsningar som gäller både läkemedel och typ av recept. Utomlands kan man inte köpa narkotika eller s.k. HCI-läkemedel, alltså läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet. Begränsningarna gäller också bland annat egenvårdspreparat, såsom bassalvor och kliniska näringspreparat. På receptet måste det stå hur många läkemedelsförpackningar som man kan köpa med receptet i fråga. Till exempel om ett recept på ett läkemedel mot astma har förskrivits för två år går det inte att hämta ut läkemedlet i Estland. Alla begränsningar som gäller elektroniska recept finns på webbplatsen Kanta.fi.

Kan man använda elektroniska recept också i andra länder? Flera EU-länder kommer att ansluta sig till systemet med elektroniska recept under de kommande åren. Först i tur står Kroatien och Portugal, följt av Grekland och Cypern. Man kan kolla den aktuella situationen för de här länderna till exempel på webbplatserna Kanta.fi och Vårdenhetsval.fi. Det går emellertid att köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder och i Schweiz om man har ett europeiskt pappersrecept. Be att din läkare skriver ut ett recept för inköp av läkemedel utomlands, och visa upp det på ett apotek till exempel i Spanien.

Samma begränsningar som gäller för elektroniska recept gäller också för pappersrecept, vilket betyder att man inte heller med ett pappersrecept kan köpa precis alla slag av läkemedel. På motsvarande sätt som när det gäller elektroniska recept ska du själv ansöka om ersättning i efterhand hos FPA för de läkemedel som du köper utomlands. Kom också ihåg att ett pappersrecept som gjorts upp med tanke på inköp i ett annat EU-land inte fungerar i Finland. Du kan alltså inte köpa läkemedel i Finland med ett sådant recept. Ett elektroniskt recept fungerar däremot alltid också i Finland.

Med ett europeiskt pappersrecept kan man köpa läkemedel i andra EU- eller EES-länder och i Schweiz.

Vem har nytta av det här? Om du glömmer dina läkemedel hemma när du åker iväg eller om de tar slut under resan har du alltid ditt elektroniska recept till hands. Särskilt utbytesstuderande och pensionärer som vistas utomlands längre tider har nytta av systemet, eftersom de inte behöver bära med sig stora mängder läkemedel. Det kan också finnas personer som gärna köper läkemedel på samma gång som de besöker Estland i andra ärenden. När det elektroniska systemet utvecklas och tas i bruk i allt fler EU-länder behöver man inte längre be sin läkare om ett separat pappersrecept, och inte heller komma ihåg att ta det med sig.

Här kommer ett tips till: ta på förhand reda på om det läkemedel som du behöver finns att få på apotek i det land dit du är på väg. Den bästa informationen får du om du vänder dig direkt till det apotek som du har tänkt besöka. Du kan också kontakta kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i det aktuella landet eller söka information på nätet. Till exempel den estniska webbplatsen Apteegiinfo.ee har information om tillgången på olika läkemedel i Estland och uppgifter om vad de kostar.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.