Gå till innehåll

Studieprestationerna under lupp

FPA betjänar | 12.9.2018
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

I oktober kan det i brevlådan droppa in en begäran om utredning om hur studierna framskridit, och sätta myror i huvudet på den som får brevet. Det finns de som ännu återhämtar sig efter vårens inkomstövervakning och försöker klarera återkravet. Kanske du är rädd för att åter bli tvungen att betala tillbaka en del av stödet? Oroa dig inte i onödan! Återkrav aktuellt bara om studieprestationerna är synnerligen magra och det anses att den studerande inte ens haft för avsikt att studera.

För att ha rätt till studiestöd, måste studierna avancera tillräckligt. För den som inte samlar på sig tillräckligt med studiepoäng kan studiestödet dras in eller till och med återkrävas. Hur vet du då om dina studier har framskridit tillräckligt?

Hur vet man om studierna har framskridit tillräckligt?

För att ha rätt till studiestöd måste högskolestuderande få ihop minst 20 studiepoäng under ett läsår (1.8.–31.7). Detta är således minimikravet. FPA anser att studierna har framskridit tillräckligt om minimikravet fylls och studieprestationerna uppgår till i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad antingen under hela läsåret eller hela studietiden. Visste du för övrigt att om du utexamineras före höstens studieuppföljning anses det automatiskt att studierna framskridit tillräckligt?

Studierna följs upp i början av oktober och gäller högskolestuderande generellt. I år postas breven den 2 oktober. Studieprestationerna för studerande på andra stadiet följs upp av den egna läroanstalten, som i en kontrollanmälan meddelar FPA om otillräcklig studieframgång.

Om du får en begäran om utredning, kan du ge ett skriftligt svar antingen genom att besvara brevet eller kontakta FPA via meddelandefunktionen i e-tjänsten på webben. Det lönar sig alltid att svara, eftersom FPA utifrån svaret reder ut om det finns grunder för att fortsätta studiestödet. Om du inte lämnar något svar, dras studiestödet garanterat in. Om du har på känn att studierna framskridit otillräckligt, lönar det sig att redan nu samla ihop bilagorna, såsom läkarintyg, till utredningen.

Ibland tar vi fram räknaren för att räkna studiepoäng och tröstar den som oroar sig för återkrav.

När studieframgången bedöms tar vi hänsyn till om den studerande varit allvarligt sjuk eller livssituationen i övrigt varit besvärlig. Också avläggandet av en omfattande studiehelhet, såsom ett slutarbete, betraktas som godtagbart skäl. Därför är det viktigt att du besvarar brevet och klargör din situation. Närmare information får du på FPA:s webbplats eller genom att ringa upp vår kundservice. Om studiestödet dock dras in eller ändras så att det blir tidsbegränsat, kan du ansöka om stöd på nytt när du åter avlagt tillräckligt med studiepoäng.

Om studiestödet dragits in kan du ansöka om stöd på nytt efter att du avlagt studier om minst 20 studiepoäng. Det räcker också med att du studerar så mycket att studiepoängen under hela studietiden uppgår till i genomsnitt 5 studiepoäng per stödmånad. I det beslut som du får sägs det här klart och tydligt. Läs därför noggrant igenom beslutet!

Om ditt studiestöd ändras så att det blir tidsbegränsat får du studiestöd ännu för det här läsåret. För att kunna få studiestöd efter det måste du under ett läsår avlägga minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Hösten är jäktig för både de studerande och oss på FPA:s kundservice. På kundservicen kommer vi inte åt dina studieprestationer, men du kan kontakta oss om något är oklart. Där svarar jag och mina kolleger dagligen på frågor som ni grubblar över. Ibland tar vi fram räknaren för att räkna studiepoäng och kontrollera om poängen räcker till samt tröstar den som oroar sig för återkrav.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.