Gå till innehåll

Och om ingenting förändras?

FPA betjänar | 4.12.2017
Heli Nevalainen
Lyssna på artikeln

Många av FPA:s kunder undrar om det förestående årsskiftet innebär förändringar som berör dem själva. Hur stor blir exempelvis arbetslöshetsförmånen i januari och hur kan man ta reda på summan i förskott? Andra kanske går och oroar sig för om stöden säkert hinner in på kontot i tid och om man får annat än salt på brödet till jul.

Det är bäst att beakta helgerna och de förestående utbetalningsdagarna i god tid.

Då och då förargas någon över att den dag då ett stöd betalas ut inte kan tidigareläggas. Till förtret också för kundrådgivarna går det vanligen inte att ändra på utbetalningsperioderna eller utbetalningsdagarna, vilket beror på att de fastställs i lag. En förmån kan betalas ut månatligen en viss dag eller för särskilt fastställda utbetalningsperioder. Om du får en FPA-förmån regelbundet är det bäst att beakta helgerna och de förestående utbetalningsdagarna i god tid. Den sista bankdagen före jul är fredagen den 22 december. Därefter syns eventuella FPA-förmåner på kontot först den 27 december.

På sin webbplats informerar FPA alla kunder om aktualiteter och sådant som är bra att veta. Exempelvis informeras de som ansöker om en arbetslöshetsförmån om när anmälan om arbetslöshetstid ska lämnas in: bara man lämnar in anmälan tillräckligt tidigt, hinner pengarna in på kontot ännu före jul. Det lönar sig att lämna in också ansökan om utkomststöd i god tid så att FPA kan betala ut stödet före jul. Bland meddelandena under aktuellt ser du genast när de nya stödbeloppen har fastställts. Först efter det kan kundrådgivarna svara på förfrågningar om förändringarna och beloppen.

Bara du lämnar in anmälan om arbetslöshetstid tillräckligt tidigt, hinner pengarna in på kontot ännu före jul.

FPA-stöden justeras enligt folkpensionsindex. Ordet låter kanske obekant, men stödbeloppen fastställs utifrån detta index för ett år i sänder. Ofta fastställs följande års folkpensionsindex och belopp i december. Först efter det kan FPA fatta beslut för nästa år. Det är onödigt att oroa sig: vanligtvis behöver kunderna inte vidta några åtgärder på grund av förändringarna vid årsskiftet.

Kom alltid ihåg att lämna in anmälan om förändringar i din egen livssituation.

Indexjusteringarna av förmånerna kräver inte i sig någon justeringsansökan, men kom alltid ihåg att lämna in anmälan om förändringar i din egen livssituation. Det är tråkigt om en förmån har betalats ut till för stort belopp och måste återkrävas. Ofta undviker man utbetalningar till för stort belopp bara man agerar genast när man vet med sig om en förändring. Det är bekvämast att lämna in anmälan om förändringar via e-tjänsten. Där kan du också kolla bland annat hur handläggningen av en ansökan framskrider och sända in behövliga bilagor.

Vissa uppgifter för nästa år får FPA automatiskt från andra myndigheter, och då behöver kunderna inte själva lämna in uppgifterna.  Sålunda får FPA exempelvis uppgifterna i skattekortet för lönearbete direkt från Skatteförvaltningen i början av året.

Årsskiftet är sällan en större sak än vanliga månads- eller veckoskiften. Man kan lämna in ansökningar eller till exempel anmälan om arbetslöshetstid normalt, och FPA beaktar de förändringar som årsskiftet eventuellt för med sig. Om det ändå krävs ett besök på FPA lönar det sig att vara ute i god tid så länge kundservicen och byråerna ännu håller öppet.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.