Gå till innehåll

När färgerna försvinner

FPA betjänar | 15.10.2019
Jaana Martikainen
Lyssna på artikeln

Arbete. Några få bokstäver som bildar ett ord med stor innebörd. Av många olika orsaker kan arbetet ibland bli så belastande och tungt att människan kroknar. En av de värsta följderna kan då vara utmattningssyndrom. Enligt vissa uppskattningar lider rentav var fjärde finländare av symtom på utmattning. Till exempel feldimensionerade arbetsuppgifter kan vara utmattande och tröttande och till slut leda till att ingenting längre fungerar. Tecken på utmattningssyndrom är trötthet, försvagad yrkesmässig självkänsla och att man ifrågasätter arbetets meningsfullhet. Kan man kanske säga att arbetet är en god dräng men en dålig husbonde?

Han hade upplevt många motgångar i arbetslivet, och en känsla av otillräcklighet präglade arbetet.

Vet du hur det känns när världen tappar alla sina färger? Den frågan fick jag en gång av en kund som ville veta hur behandlingen av hans ansökan om sjukdagpenning framskred. Det är många år sedan dess, men jag kommer aldrig att glömma hans fråga och det möte som uppstod mellan oss i den stunden. Han hade haft väldigt många motgångar i arbetslivet och en känsla av otillräcklighet präglade arbetet. Till slut blev en lång sjukledighet det räddande halmstrået som hindrade honom från att gå under i en bottenlös trötthet och tomhet.

Arbetet hade gjort att världen tappat alla sina färger, livet tedde sig svart och framtiden dunkelt grå. Under samtalet dök det ändå upp en glimt av ljus och hopp. Det visade sig nämligen att FPA hade fattat ett positivt beslut om sjukdagpenning dagen innan. Nu kunde han dra en suck av lättnad över åtminstone den saken. Han behövde inte längre bekymra sig för sin ekonomi utan kunde koncentrera sig på att få nytt fäste i tillvaron. Hur månne det gick för honom? Jag hoppas att färgerna återvände och fick utmattningen, depressionen och mörkret i livet att vika.

Nu behövde han inte längre bekymra sig för sin ekonomi utan kunde koncentrera sig på att få nytt fäste i tillvaron.

Under det där telefonsamtalet hann vi också tala om möjligheterna till rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering för personer i alla åldrar. Det lönar sig att bekanta sig med rehabiliteringsfrågor innan det har strulat till sig ordentligt. Syftet med rehabiliteringen är att klienten lär sig leva med sin sjukdom eller funktionsnedsättning och får hjälp med att fortsätta i eller återvända till arbetslivet. Först lönar det sig ändå att diskutera med sin läkare om det rehabiliteringsbehov som man har på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Om du kämpar med att orka i arbetslivet och känner dig utmattad vill jag varmt rekommendera att du går in på FPA:s sökfunktion för rehabiliteringskurser och bekantar dig med KIILA-, Silmu-, och Oras-rehabiliteringskurserna. Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja deltagarnas arbetsförmåga så att de ska kunna stanna kvar i arbetslivet. Till Silmu- och Oras-kurserna väljs sådana personer vars sjukdomssymtom är en följd av exempelvis utmattning. Målgrupperna och målen för kurserna beskrivs i uppgifterna om de olika kurserna. Arbetslivet är krävande och slitsamt, så ta väl hand om dig.

Trots det tunga ämnet önskar jag er alla en höst fylld av färger och krafter att orka i vardagen!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.