Gå till innehåll

I mötet mellan olika språk och kulturer

FPA betjänar | 6.7.2017
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

Redan det att man hälsar på ett bekant språk underlättar saker och ting. FPA:s telefonservice betjänar på svenska, finska och engelska, men också på andra språk. Kan man sköta FPA-ärenden med hjälp av en tolk? Vad ska man ta hänsyn till i mötet mellan olika språk och kulturer; vågar man avbryta när någon annan talar, och vad betyder det om man skakar på huvudet?

För den som per telefon bokar tid till FPA-byrån kan vi på begäran ordna med en tolk.

FPA med sina 80 år på nacken betjänar på många språk för att alla ska bemötas så jämlikt som möjligt. För den som per telefon bokar tid till FPA-byrån kan vi på begäran ordna med en tolk. Många ärenden kan skötas smidigt på en och samma gång. De språkkunniga och utbildade tolkarna har dessutom tystnadsplikt. Tack vare tolkarna kan byråerna också denna vecka ge service på hela femtio olika språk!

Vill du betjänas på ryska, kurdiska eller nordsamiska? Du behöver bara en webbkamera och nätuppkoppling för att du, om du bokar tid på förhand, ska kunna få distansservice exempelvis hemma i soffan. Om ett beslut innehåller kanslispråk som medför problem kan vi per telefon reda ut dem på ett enklare språk i lugn och ro. Vid behov kan du också ge någon annan fullmakt att sköta dina ärenden. I e-tjänsten kan man sköta många ärenden på svenska, finska och engelska dygnet runt. FPA ger basinformation om den sociala tryggheten också på andra språk.

Ute i världen stöter man på olika sätt att växelverka. Den finländska samtalskulturen beskrivs ofta som tämligen stel med fokusering på att lyssna. Till exempel påminner min lärare i estniska nitiskt om att det är artigt att i en diskussion på estniska frekvent reagera på vad samtalspartnern säger. När jag tog mod till mig att följa rådet i kundservicen har många med estniska som modersmål blivit glada över att jag lyssnar genom att reagera – och enligt finländskt synsätt genom att avbryta.

Att skaka på huvudet betyder nej för många, men i Grekland och Bulgarien kan det faktiskt betyda ja.

När man möter någon ansikte mot ansikte är det viktigt att känna till kulturen bakom språket: att skaka på huvudet betyder nej för många, men i Grekland och Bulgarien kan det faktiskt betyda ja. Hur man riktar blicken eller rör på kroppen kan ge tips om när ordet förväntas gå över till samtalspartnern.

I telefonservicen accentueras i sin tur vikten av att känna till samtalskulturen: ibland kan det till exempel vara artigt att visa att man lyssnar genom att reagera på det som sägs och ibland att vara tyst. Det gäller för tjänstemannen att ställa in språket på rätt frekvens utifrån växelverkan som helhet. Har du redan bekantat dig med informationen om FPA på andra språk?

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.