Gå till innehåll

Kom ihåg att meddela förändringar

FPA betjänar | 27.12.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

”Det har betalades för mycket arbetsmarknadsstöd, eftersom beskedet att arbete inletts inte kom i tid.” Ibland händer det att FPA betalar för mycket förmåner och måste återkräva dem. Situationer där FPA måste återkräva förmåner är tråkiga för båda parterna. Ibland beror återkravet på ett fel som FPA gjort eftersom vi alla begår mänskliga misstag, och inte heller elektroniska system fungerar alltid. Ofta beror emellertid överbetalning på att kunden inte kommer ihåg eller inte känner till att man ska meddela förändringar i situationen i god tid till FPA. I alla förmånsbeslut påminner vi om att kunden har en anmälningsplikt, dvs. man ska alltid underrätta FPA om ändrade förhållanden. Meddelanden som görs i tid minskar risken för överbetalning.

Ofta beror överbetalning på att kunden inte kommer ihåg att meddela förändringar i situationen i god tid till FPA.

Till de vanligaste livsförändringarna hör att man inleder ett arbete, flyttar, avbryter studierna eller att barnet börjar i kommunal dagvård. FPA får vanligen besked om dessa i något skede av andra myndigheter eller samarbetspartner, men informationen kan komma senare och då kan det ha skett överbetalning av förmåner under flera månader. Därför gör man klokt i att själv agera genast när ändringen sker. Om du inte är säker på om du ska meddela en förändring lönar det sig att läsa Tipsen på FPA:s webbplats om förändringssituationer. Om du inte hittar svaret där, skriv ett meddelande till FPA:s webbtjänst så försäkrar du dig om att FPA får besked om ändringen.

De vanligaste situationer som förändras är att man börjar arbeta, flyttar, avbryter studierna eller att barnet börjar i kommunal dagvård.

Man behöver inte meddela alla förändringar FPA får till exempel adressändringar direkt från magistraten. Den som flyttar till en ny lägenhet måste emellertid komma ihåg att ansöka om bostadsbidrag på nytt. Även namnändringar uppdateras automatiskt i befolkningsregistret, och då postar FPA ett nytt FPA-kort och det europeiska sjukförsäkringskortet inom några veckor. Däremot måste du själv komma ihåg att meddela om ändring av kontonummer, eftersom FPA inte får information om ändrade kontonummer direkt från bankerna. Meddela om förändringen enkelt via e-tjänsten. Det lönar sig att göra det så fort som möjligt så att förmånen inte betalas till det gamla kontot. Om kontot redan är avstängt måste banken återbetala pengarna till FPA, och det sker sällan på en dag eller två.

Anmälan om arbetslöshetstid fylls i i efterskott, dvs. när arbetet är gjort. Man behöver inte veta arbetstiderna på förhand.

Nu ska vi gå tillbaka till situationen i början av texten. En rätt vanlig orsak till överbetalning av arbetslöshetsförmåner är att kunden inte kommer ihåg att meddela om dagar i arbete, utan kryssar för arbetslös för varje dag i anmälan om arbetslöshetstid på pappers- eller webblanketten. Lönekalkylen kan dyka upp flera månader senare i samband med någon annan ansökan. En förklaring som upprepas regelbundet är att ”Mina arbetstider varierar, så jag kan inte på något sätt veta dem.” Därför fyller man i anmälan om arbetslöshetstid i efterskott, dvs. när arbetet redan är gjort. Man behöver inte kunna veta arbetstiderna på förhand. Om det är svårt att komma ihåg sina varierande arbetstimmar gör man klokt i att skriva ner dem i kalendern allteftersom man arbetat. Då är det lätt att kontrollera dem när man ska fylla i anmälan om arbetslöshet.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.