Gå till innehåll

Kö till kundservicen? Det är möjligt att få information på annat sätt

FPA betjänar | 6.8.2019
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

Tidvis har vi långa köer i FPA:s kundservice, och i augusti är trycket som störst. Varför är kön till kundservicen så lång just i augusti och vad är det kunderna frågar om? Finns det något snabbare sätt att få information?

En delorsak till rusningen i augusti är naturligtvis sommaren och semestrarna, som antingen börjar eller slutar. Särskilt de studerande börjar aktivera sig på sensommaren när det gäller att ansöka om studiestöd, och bostadsbidraget antingen justeras eller söks för en ny bostad för första gången. Då är det många som vill veta hur de ska gå till väga. Som ny studerande kommer du igång genom att enkelt kolla upp i snabbguiden för studerande vad du ska göra när du har fått en studieplats. Vi har också samlat tips i artikeln Du som är ny studerande – så här söker du FPA-förmåner.

Särskilt de studerande börjar aktivera sig på sensommaren.

Även rehabiliteringspenning för unga söks i samband med att skolorna börjar. Vanligen gäller också många andra rehabiliteringsbeslut till slutet av sommaren och man söker fortsättning på de här besluten på hösten efter semestersäsongerna. Det lönar sig att ta det lugnt och kontrollera att eventuella läkartider har bokats i god tid och att andra obligatoriska saker har beaktats på förhand.

Förutom de studerande är det naturligtvis också andra kundgrupper som aktiverar sig. I slutet av sommaren är det många vars sommarjobb tar slut och barnfamiljerna jäktar redan över de kommande vårdarrangemangen inför hösten. Familjerna ansöker om barnavårdsstöd eller indragning av stödet innan skolorna börjar, och en del av föräldrarna förkortar sin arbetstid för att ansöka om flexibel vårdpenning eller partiell vårdpenning. Juli månad är allmänt sett en semestermånad även inom den privata vården, så i början av augusti återvänder många barn till sina dagvårdsplatser eller byter dagvårdsplats. Om du har frågor om familjeförmånerna kan du få svar av Kela-Kerttu.

I början av augusti blir det många förändringar i studiestödet, vilket säkert kommer att synas hos oss i kundservicen.

Vi får ofta också frågor om handläggningstiderna via FPA:s telefonservice och kanalerna i sociala medier. Du kan se de genomsnittliga handläggningstiderna på FPA:s webbplats. Det är alltså fråga om genomsnittliga handläggningstider, dvs. ansökan kan behandlas antingen snabbare eller långsammare beroende på köerna. De målsatta handläggningstiderna är inte löften om handläggningstider, utan ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in och så fort vi hinner. I fråga om utkomststödet är handläggningstiden lagstadgad och det finns en separat uppgift om den genomsnittliga handläggningssituationen för utkomststödet på FPA:s webbplats. Kom ihåg att du kan kontrollera situationen för din ansökan också i e-tjänsten.

Även förändringar i själva förmånerna gör att kunderna hör av sig. Till exempel i början av augusti blir det många förändringar i studiestödet, vilket säkert kommer att synas hos oss i kundservicen. I fråga om aktuella ärenden informerar vi också via FPA:s kanaler i sociala medier, som Facebook och Instagram.

Följ alltså FPA:s sidor och kolla in och få tips via FPA:s kanaler i sociala medier. Du kan hitta svar på många av dina frågor enklare än du tror. Vår kundservice hjälper naturligtvis till vid behov och det lönar sig att ta kontakt senast när du inte hittar svaret på annat håll.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.