STUDIER 8 min

Du som är ny studerande – så här söker du FPA-förmåner

Grattis till studieplatsen! Ordna med studiestödet och övriga förmåner, såsom studiepenning, bostadsbidrag, skolresestöd och studielån, innan du börjar köpa häften och surfplattor. Läs också äldre studerandes tips till nya studerande.

Lyssna på artikeln
text Selja Tiilikainen illustration Antti Pulkkinen foto de intervjuade översättning Kurt Kavander 3.7.2017

Som studerande kan du söka studiepenning och allmänt bostadsbidrag hos FPA och studielån hos banken.

1. När du tagit emot studieplatsen, kom ihåg att anmäla dig också hos läroanstalten och sänd inom utsatt tid in alla bilagor som läroanstalten vill ha. Oftast går det att ta emot studieplatsen och att anmäla sig hos läroanstalten via Studieinfo.fi. Därifrån kommer du direkt till FPA:s webbplats, där du kan ansöka om förmåner för studerande.

2. Du som studerar vid en yrkeshögskola eller ett universitet kan söka studiepenning, statsgaranti för studielån och allmänt bostadsbidrag hos FPA.

3. Du som studerar på andra stadiet kan vid sidan av de ovan nämnda förmånerna ansöka om skolresestöd. Ett villkor är att skolan – även om du anlitar den kortaste vägen – ligger minst tio kilometer från hemmet och att du går i skolan minst fyra dagar per vecka. Fyll i ansökan om stöd för skolresor och lämna in den till skolan. Ett beslut om skolresestöd fattas för högst ett läsår i sänder. Om du åker kollektivt till skolan, betalar du själv oftast högst 43 euro per månad för biljetterna. FPA betalar den överstigande delen av priset i form av skolresestöd antingen till den som ordnar transporten eller till dig.

4. När du tagit emot studieplatsen kan du ansöka om studiepenning. Du kan fylla i ansökan i FPA:s e-tjänst. För merparten studerande är studiepenningen 250,28 euro per månad, men du kan ännu med hjälp av en räknare förvissa dig om storleken på din egen studiepenning.

5. Den som studerar på andra stadiet ska dessutom ansöka om statsgaranti för studielån. Statsgaranti söks på samma webblankett som studiepenning. Yrkeshögskole- eller universitetsstuderande får automatiskt lånegaranti i samband med beslutet om studiepenning.

6. Studielån ska först sökas hos den egna banken. Hos de flesta banker kan lånet sökas via webbanken. För de flesta uppgår studielånet till 650 euro per månad, men man måste inte lyfta hela beloppet utan kan lyfta så mycket lån som man behöver. Beloppet kan också ändras senare.

7. Om du flyttar på grund av studierna, är det skäl att genast kolla bostadsutbudet på orten. Vissa läroanstalter tillhandahåller bostäder, och i många städer finns studentbostadsstiftelser. Det lönar sig att kolla dessa alternativ, eftersom bostäderna är förmånligare än motsvarande bostäder på den fria marknaden – och din blivande kurskamrat kanske bor på andra sidan väggen. Du kan söka en studentbostad genast när du anmält dig hos din nya läroanstalt. I synnerhet på stora orter kan det vara svårt att hitta en lämplig bostad – och den som är snabb i vändningarna kommer åt att välja först.

8. När du har en bostad kan du söka bostadsbidrag.  Du kan beräkna bidragets storlek med hjälp av bostadsbidragsräknaren. Du kan söka bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst, och närmare uppgifter om bostadsbidragets storlek och beskattning finns på FPA:s webbplats. Kom ihåg att bifoga de behövliga bilagorna, såsom en kopia av hyresavtalet och lönekvitton! Du behöver inte skanna pappersbilagor om du kan ta fotografier som är tydligt läsbara.
Studiestödets bostadstillägg kan endast få personer som studerar och bor på hyra utomlands, eller personer som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola som bor i läroanstaltens elevhem, eller personer som studerar och bor på hyra på Åland.

9. Många jobbar under studietiden. Se till att dina inkomster inte överstiger de fastställda inkomstgränserna; om de gör det måste du återbetala stödet eller bidraget i fråga. Om du lyfter studiestöd för nio månader per år, får dina inkomster uppgå till 11 973 euro per år. Kolla inkomstgränserna för studiestöd per stödmånad på FPA:s webbplats. Också bostadsbidraget har egna inkomstgränser som du måste beakta. Läs mer om justering av bostadsbidrag.

10. Ta hänsyn till vad du orkar med och kom ihåg att njuta av studielivet!

För artikeln har Ilpo Lahti, ansvarig planerare på FPA, intervjuats. Text uppdaterad 11.5.2018.

Erfarna studerandes råd till nya studerande

Joonatan Salminen fick vägledning för studentlivet av ämnesföreningsaktiva.

Joonatan Salminen, studerande vid Uleåborgs universitet sedan 2015

“Genast samma vecka som jag fick veta att jag fått en studieplats fick jag en första beröring med universitetet och de ämnesföreningsaktiva, som sände mig e-post om tutorhandledningen. Tack vare dessa studerandeaktiva som knogar på för de nya studerandena fick jag ett hum om studielivet.

Senare blev jag ärligt sagt överraskad över arbetsmängden. Man klarar sig inte genom universitetet genom att surfa på nätet. Sköt uppgifterna i tid och läs till tenterna! Låt ändå bli att stressa i onödan; den viktigaste tenten – inträdesprovet – är förbi och du klarade den. Inte finns det väl så mycket mer att säga än ett stort grattis till studieplatsen och lycka till med studierna! Här börjar de – livets bästa år.”

Janna Virtanen uppmuntrar nya studerande att delta i studentevenemang, där man lätt blir bekant med nya människor.

Janna Virtanen, studerat till tradenom vid Lahtis yrkeshögskola 2010–2013 och fysioterapeutstuderande vid Metropolia sedan 2015

“Genast efter gymnasiet begav jag mig till Lahtis för att studera, och jag skulle gärna ha hört någon tala om för mig vilken initiativkraft studierna kräver. I samband med problemen under det första året är det till stor hjälp om man vågar ställa även dumma frågor om praktiska grejer och noggrant sätter sig in i skolans eget intranät.

På en ny ort lönar det sig att delta i alla de sociala evenemang som skolan ordnar och att lära känna nya typer även om man kanske är mer blyg av sig. Sannolikt blir du tvungen att ge avkall på vissa hobbyer och banta ner fritidsutgifterna, men till all lycka kan man alltid tillsammans med andra i samma situation hitta på något att göra som är gratis eller så förmånligt som möjligt.

Nu när jag studerar för min andra examen bor jag i min sambos ägarbostad och har inte fått några bostadsförmåner. Den här ekonomiska biten med att bo tillsammans kom som en överraskning då det begav sig. Att ansöka om stöd går tekniskt till på samma sätt, men som studerande för en andra yrkeshögskoleexamen förbrukar jag samma studiestödskvot som under studierna för den första examen.“

Essi Miettunen anser att skolmaten vid yrkesskolorna är en fantastisk förmån, som det lönar sig att utnyttja.

Essi Miettunen studerade för en grundexamen i musik vid Jyväskylä yrkesinstitut 2013–2016 och studerar nu vid Jyväskylä universitet

“Jag studerade tidigare vid universitet. Därför hörde jag mig för på FPA-byrån om hur man flyttar över från högskolestödet till att omfattas av studiestödet på det andra stadiet. I yrkesskolan är stöden mindre, men å andra sidan är skolmaten gratis. Det lönar sig absolut att utnyttja denna möjlighet, som underlättar vardagen oerhört!

När jag började studera skulle jag ha velat få mer information om hur de genomgångna studierna i yrkesskolan beräknas, dvs. hur mycket man måste studera för att uppfylla FPA-villkoren. Vid universitetsstudier är det lätt att räkna studiepoäng och det poängtal som krävs för att få studiestöd. Det kan också hända att systemet inom musik och andra konstämnen är exceptionellt besvärligt.”

 

Läs mer om stöden till studerande

Broschyr om studiestöd