STUDIER 7 min

Du som är ny studerande – så här söker du FPA-förmåner

Grattis till studieplatsen! Före du åker iväg för att skaffa häften eller en pekplatta, kolla upp studiestöd och andra förmånsärenden: studiepenning, bostadsbidrag, skolresestöd och studielån. Läs även tips av äldre studerande till nykomlingar.

Lyssna på artikeln
text Selja Tiilikainen illustration Antti Pulkkinen foto de intervjuade översättning Kurt Kavander 3.7.2017

Som studerande kan du söka studiepenning och allmänt bostadsbidrag hos FPA och studielån hos banken.

  1. Du kan läsa om FPA:s tjänster och stöd för studerande på webben. Börja till exempel från snabbguiden för studerande. Kolla med räknaren om du kan få studiestöd, skolresestöd, allmänt bostadsbidrag eller någon annan förmån. Obs! Räknaren för studiestöd kan kräva en uppskattning över dina föräldrars årsinkomst.
  2. Du kan ansöka om studiestöd efter att du har tagit emot studieplatsen. Vanligen kan man ta emot studieplatsen på webben på Min studieinfo. Därifrån kan du fortsätta direkt till FPA:s webbplats för att ansöka om studiestöd.
  3. Du kan ansöka om studiestöd i FPA:s e-tjänst eller med en ansökningsblankett. Du kan skicka in ansökan om studiestöd trots att du ännu inte vet hur du kommer att bo under studietiden. Kolla på videon hur du ansöker om studiestöd på webben.
  4. Om du börjar studera i gymnasiet eller för en grundexamen kan du eventuellt få skolresestöd. Förutsättningen är att avståndet från ditt hem till skolan är minst 10 kilometer och att du går i skolan minst fyra dagar i veckan. Fyll i ansökan om skolresestöd och för den till din skola.
  5. I ditt studiestödsbeslut står det om du har beviljats statsgaranti för studielån. Du ska ansöka om studielån från banken. Bekanta dig med bankens anvisning om studielån till exempel på bankens webbplats. Kom också ihåg att läsa studielånets villkor, som du hittar i studiestödsbeslutet eller bankens skuldebrev. Studielånet är en del av studiestödet, men du kan själv bestämma, hur mycket lån du använder.
  6. Om du flyttar på grund av studierna, lönar det sig att genast kolla bostadsutbudet på studieorten. En del läroanstalter erbjuder internatplatser, och i många städer finns det också studentbostäder. Det bästa med dessa alternativ är att de är mycket billigare än bostäder på den fria marknaden – och din kommande kurskamrat kan bo vägg i vägg. Du kan ansöka om en studentbostad genast när din studieplats har bekräftats. Särskilt på stora orter kan det vara krångligt att hitta en trevlig bostad. Först till kvarn…!
  7. När du har en hyresbostad kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag i FPA:s e-tjänst. Du hittar mera information om bostadsbidrag och dess belopp på FPA:s webbplats. Kom ihåg att skicka alla nödvändiga bilagor såsom hyreskontrakt och lönekvitton! Kolla på videon hur du skickar ansökan och bilagor på webben. Om du studerar utomlands, på Åland eller till exempel vid en folkhögskola och bor på elevhem, får du i stället studiestödets bostadstillägg.
  8. Många jobbar under studietiden. Kom ihåg att hålla reda på att dina inkomster inte överskrider inkomstgränserna, eftersom du i så fall måste betala tillbaka stöd. Om du under ett år lyfter studiestöd för 9 månader kan du förtjäna maximalt cirka 12 000 euro under året. Kolla studiestödets årsinkomstgränser på FPA:s webbplats. Bostadsbidraget har egna inkomstgränser, som du också ska hålla koll på. Om det sker ändringar i dina inkomster ska du genast meddela om det till FPA, så att bostadsbidraget betalas ut till rätt Läs mera om att justera bostadsbidraget.
  9. Glöm inte att ta hand om dig själv och njuta av studielivet!

För artikeln har Ilpo Lahtinen, ansvarig planerare på FPA, intervjuats. Text uppdaterad 19.6.2019.

Erfarna studerandes råd till nya studerande

Joonatan Salminen fick vägledning för studentlivet av ämnesföreningsaktiva.

Joonatan Salminen, studerande vid Uleåborgs universitet sedan 2015

“Genast samma vecka som jag fick veta att jag fått en studieplats fick jag en första beröring med universitetet och de ämnesföreningsaktiva, som sände mig e-post om tutorhandledningen. Tack vare dessa studerandeaktiva som knogar på för de nya studerandena fick jag ett hum om studielivet.

Senare blev jag ärligt sagt överraskad över arbetsmängden. Man klarar sig inte genom universitetet genom att surfa på nätet. Sköt uppgifterna i tid och läs till tenterna! Låt ändå bli att stressa i onödan; den viktigaste tenten – inträdesprovet – är förbi och du klarade den. Inte finns det väl så mycket mer att säga än ett stort grattis till studieplatsen och lycka till med studierna! Här börjar de – livets bästa år.”

Janna Virtanen uppmuntrar nya studerande att delta i studentevenemang, där man lätt blir bekant med nya människor.

Janna Virtanen, studerat till tradenom vid Lahtis yrkeshögskola 2010–2013 och fysioterapeutstuderande vid Metropolia sedan 2015

“Genast efter gymnasiet begav jag mig till Lahtis för att studera, och jag skulle gärna ha hört någon tala om för mig vilken initiativkraft studierna kräver. I samband med problemen under det första året är det till stor hjälp om man vågar ställa även dumma frågor om praktiska grejer och noggrant sätter sig in i skolans eget intranät.

På en ny ort lönar det sig att delta i alla de sociala evenemang som skolan ordnar och att lära känna nya typer även om man kanske är mer blyg av sig. Sannolikt blir du tvungen att ge avkall på vissa hobbyer och banta ner fritidsutgifterna, men till all lycka kan man alltid tillsammans med andra i samma situation hitta på något att göra som är gratis eller så förmånligt som möjligt.

Nu när jag studerar för min andra examen bor jag i min sambos ägarbostad och har inte fått några bostadsförmåner. Den här ekonomiska biten med att bo tillsammans kom som en överraskning då det begav sig. Att ansöka om stöd går tekniskt till på samma sätt, men som studerande för en andra yrkeshögskoleexamen förbrukar jag samma studiestödskvot som under studierna för den första examen.“

Essi Miettunen anser att skolmaten vid yrkesskolorna är en fantastisk förmån, som det lönar sig att utnyttja.

Essi Miettunen studerade för en grundexamen i musik vid Jyväskylä yrkesinstitut 2013–2016 och studerar nu vid Jyväskylä universitet

“Jag studerade tidigare vid universitet. Därför hörde jag mig för på FPA-byrån om hur man flyttar över från högskolestödet till att omfattas av studiestödet på det andra stadiet. I yrkesskolan är stöden mindre, men å andra sidan är skolmaten gratis. Det lönar sig absolut att utnyttja denna möjlighet, som underlättar vardagen oerhört!

När jag började studera skulle jag ha velat få mer information om hur de genomgångna studierna i yrkesskolan beräknas, dvs. hur mycket man måste studera för att uppfylla FPA-villkoren. Vid universitetsstudier är det lätt att räkna studiepoäng och det poängtal som krävs för att få studiestöd. Det kan också hända att systemet inom musik och andra konstämnen är exceptionellt besvärligt.”

 

Läs mer om stöden till studerande

Broschyr om studiestöd