Gå till innehåll

kelmu_etuustietopalvelu_1

| 27.9.2021
I Kelmu ser socialhandledare Johanna Ihme FPA:s beslut om utkomststöd och övriga förmåner som FPA beviljat kunden. ”FPA:s beslut är grunden för vårt arbete när vi pratar med våra kunder om frågor som berör deras utkomst.”
Lyssna på artikeln

Johanna Ihme.

I Kelmu ser socialhandledare Johanna Ihme FPA:s beslut om utkomststöd och övriga förmåner som FPA beviljat kunden. ”FPA:s beslut är grunden för vårt arbete när vi pratar med våra kunder om frågor som berör deras utkomst.”

kelmu_etuustietopalvelu_1

| 13.9.2021
Sosiaaliohjaaja Johanna Ihme näkee Kelmusta Kelan toimeentulotukipäätöksen ja muut Kelan asiakkaalle myöntämät etuudet. ”Kelan päätökset ovat pohja meidän työllemme, kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa heidän toimeentuloonsa liittyvistä asioista.”
Lyssna på artikeln

Johanna Ihme.

Johanna Ihme.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.