Gå till innehåll

Kan jag få samma bidrag som grannen?

FPA betjänar | 18.6.2019
Heli Nevalainen
Lyssna på artikeln

Kunderna frågar ofta FPA:s kundservice om de kan få någon viss förmån eller något visst bidrag eftersom en bekant, släkting eller granne också får. Det är egentligen en väldigt bra fråga som hjälper oss att reda ut situationen vidare. Då märker vi om det finns någon förmån som kan passa in i kundens situation och som han eller hon ännu inte har ansökt om.

Skomakarens barn går i trasiga skor och de FPA-anställdas släktingar vet inte alltid vilka förmåner de har rätt till.

Jag blev själv nyligen påmind om det här när en släkting till mig ringde upp mig. Hon hade hört att grannen hade fått ett par tior mer i bidrag och undrade nu om hon själv kunde få samma bidrag. Hon ville försäkra sig om saken innan hon kontaktade FPA, eftersom hon inte ville vara till besvär i onödan om det inte fanns några möjligheter att få bidraget. Efter att jag hade ställt några preciserande frågor klarnade det att de ”extra tiorna” som grannen hade talat om antagligen var vårdbidrag för pensionstagare. Även om grannen fortfarande klarade av att bo hemma, behövde hon regelbundet hjälp av de övriga familjemedlemmarna, och hon fick också hemservice varje vecka.

Skomakarens barn går i trasiga skor och de FPA-anställdas släktingar vet inte alltid vilka förmåner de har rätt till. Det var vad jag tänkte när jag fick samtalet. Jag kände visserligen till min släktings situation, men jag hade aldrig frågat vilka förmåner hon får. Jag borde ju så klart ha uppmanat henne att reda ut sin rätt till vårdbidrag tidigare, eftersom hon redan länge hade varit pensionerad och behövde sin partners hjälp med nästan allt i vardagen. Sjukdomarna hade hopat sig över åren, en efter en. Det senaste problemet gäller synen som har försämrats så att hon knappt ser något alls nu. Till all tur är det sex månaders retroaktiv ansökningstid för vårdbidrag för pensionstagare, så än var spelet inte förlorat. Det var viktigt att få in ansökan genast, eftersom den retroaktiva ansökningstiden börjar då ärendet inleds hos FPA.

Till all tur är det sex månaders retroaktiv ansökningstid för vårdbidrag för pensionstagare, så än var spelet inte förlorat.

Jag visste också att min släktings situation inte skulle komma att bli bättre i framtiden. Därför uppmuntrade jag henne att befullmäktiga ett ombud som hon själv väljer för att sköta hennes FPA-ärenden, och att göra upp en fullmakt. Även om hon trots sin dåliga syn på något sätt fortfarande kan sköta ärenden per telefon med hjälp av sin partner, kan en fullmakt behövas i framtiden. Fullmakten underlättar skötseln av ärenden när man själv inte klarar av det längre. På så sätt försäkrar man sig också om att ens ärenden blir skötta oberoende av var man själv befinner sig, och att man inte missar att ansöka om några bidrag.

Jag talade om för min släkting vilka utredningar det lönar sig att bifoga till ansökan om vårdbidrag och sa att hon skulle begära ett läkarintyg av läkaren. Även om man kan fylla i ansökan om vårdbidrag i e-tjänsten, kan man i nuläget inte använda sina egna bankkoder för att med fullmakt sköta någon annan persons ärenden i e-tjänsten. Tack vare fullmakten kan man ringa FPA för att kontrollera vilka uppgifter som behövs på pappersblanketten och den befullmäktigade personen kan skriva under ansökan och skicka den till FPA. Ansökan kan lämnas in fastän man inte har fått ett läkarintyg. Intyget kan lämnas in i efterhand och man kan också be att hälso- och sjukvårdsenheten skickar det direkt till FPA.

Vare sig du är granne, släkting eller skomakarens barn, så lönar det sig alltid att fråga!

Även om din egen situation verkar vara identisk med grannens, är besluten inte alltid likadana. Även om man har samma sjukdom som någon annan, är det sannolikt att ens situationer ändå skiljer sig från varandra. Det här betyder inte att det inte lönar sig att ansöka om bidrag i alla fall. Det är bara genom att lämna in en ansökan som man kan få ett beslut i ärendet och varje ansökan behandlas alltid utgående från den sökandes personliga uppgifter som finns i ansökan.

Om du funderar över din egen situation, men drar dig för att ringa till FPA, kan du använda dig av fpa.fi för att bedöma dina möjligheter att få bidrag. Genom frågorna där kan du ta reda på om du kan ha rätt till vårdbidrag. Man får också gärna ställa frågor till oss vid FPA:s kundservice. Genom att fråga får du visshet om att du får de bidrag som du är berättigad till. Tack vare sin granne får min släkting nu också samma ”extra tior”. Så vare sig du är granne, släkting eller skomakarens barn, lönar det sig alltid att fråga!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.