Gå till innehåll

Jorden runt-resa bland hälsovårdstjänsterna

FPA betjänar | 2.2.2018
Pia Komi
Lyssna på artikeln

Har du planer på att vintersemestra utomlands? Under en semester vill man knappast bli sjuk, men händer det sig är det till tröst att veta att man i såväl EU- och EES-länderna som Schweiz får vård till samma pris och på samma sätt som de lokala invånarna. Man får alltså ta seden dit man kommer. Men hurdana är då sederna i de olika EU-länderna?

Låt oss börja i Norden. I Norden behöver du inte det europeiska sjukvårdskortet, utan det räcker med pass och fast adress i Finland. Som bonus har du rätt att få ersättning för hemresan, om du måste anlita ett dyrare färdsätt än vad du normalt skulle ha anlitat som frisk. Utanför Norden ersätts färder endast till den närmaste vårdenheten.

Utanför Norden ersätts färder endast till den närmaste vårdenheten.

Den som reser till Alperna bör komma ihåg att kostnaderna för räddning, första hjälpen och sjuktransport i bergsområdena i Slovakien inte omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården över huvud taget. Därför lönar det sig absolut att ha en separat försäkring!

Låt oss åka söderut i Europa. Hur är läget där? På Malta och i Polen kan vården vara helt gratis. I Portugal och Estland kan du genast vid besöket få vård till samma pris som de lokala invånarna. I Frankrike och Luxemburg måste du först betala all vård själv. Efter det kan du ansöka om ersättning via den lokala sjukförsäkringskassan. Vid ett läkarbesök i Tyskland kan du bland sjukkassorna i en förteckning själv välja vilken som ska betala vårdkostnaderna.

Låt oss kolla hur det är utanför Europa. I en del utomeuropeiska franska territorier, såsom i departementet Guadeloupe, får du vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. I Franska Polynesien eller Nya Kaledonien ger kortet inte rätt till vård. Kortet duger inte heller i Förenade kungarikets kronkolonier eller utomeuropeiska territorier, såsom på Brittiska Jungfruöarna.

Också i Australien kan du få medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt finska pass och FPA-kortet.

I Australien kan du däremot få medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt finska pass och FPA-kortet. Studentvisum för studerande förutsätter dock en sjukförsäkring.

Hur är det då med den egentliga vården? Om du tas in på sjukhus i Belgien och Luxemburg, lönar det sig att ta med sig handduk, tvål, tandborste och andra hygienartiklar, eftersom sjukhusen debiterar separat för dessa. I Tjeckien kan du bli tvungen att betala vården kontant, om du inte har det europeiska sjukvårdskortet med dig. I Norge visar ett blått recept att ett läkemedel ersätts och att du därför får läkemedlet till nedsatt pris. De flesta läkemedlen ersätts inte. I Portugal håller många apotek siesta klockan 13–15 och är då stängda, men visserligen finns det också sådana apotek som håller jour dygnet runt.

I Ungern hjälper följande anslag att identifiera en läkare som godkänner det europeiska sjukvårdskortet: ”a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató”.

I Sverige finns ett infonummer där du kan höra dig för om exempelvis läkarnas kontaktinformation. Motsvarande nummertjänst finns också i England. I Ungern hjälper följande anslag att identifiera en läkare som godkänner det europeiska sjukvårdskortet: ”a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (ansluten till den statliga försäkringskassan). Nog är det ju lätt!

Alla länder har sina egna särdrag i fråga om hälsovårdstjänsterna, avgifterna och vårdpraxisen. På webbplatsen Vårdenhetsval.fi hittar du i fråga om olika länder information om hälsovårdstjänsterna, särskilda omständigheter som gäller vård och avgifter samt ländernas sjukförsäkringsanstalter och andra hälsovårdsmyndigheter. Printa ut infopaketet inför din nästa resa eller studera hälsovårdstjänsterna i mer än 50 länder hemma i soffan. Med de här kuriosakunskaperna kanske du kan utgå som vinnare i till och med Trivial Pursuit!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.