Gå till innehåll

”Jag får partiell sjukdagpenning men har bokat en semesterresa”

FPA betjänar | 22.5.2018
Anna Heikkinen
Lyssna på artikeln

Förra veckan fick jag ett telefonsamtal som började så här: ”Nu är vi här hela kompaniet och försöker reda ut det här med partiell sjukdagpenning och jag har telefonens högtalare på.” Jag undrade vilket frågebatteri jag skulle ställas inför nu. ”Erik” ringde mitt i ett möte med företagshälsovården där han satt tillsammans med företagsläkaren, företagshälsovårdaren och sin chef.

Erik hade halkat i vintras och blivit tvungen att opereras till följd av olyckshändelsen. Nu har han varit sjukledig länge. Erik har börjat må bättre under våren, men benet är ännu inte i tillräckligt bra skick för att han ska kunna jobba fulla arbetsdagar. Företagsläkaren hade föreslagit att Erik skulle återvända till arbetet i början av juni och då jobba fyra månader med stöd av partiell sjukdagpenning, och det var därför Erik ringde nu. Erik hade redan i fjol hunnit boka en semesterresa på två veckor till början av juli det här året. Nu var han orolig över att han skulle vara tvungen att avboka resan som hela familjen hade väntat så länge på, och så undrade han över hur stor partiell sjukdagpenning han skulle få. Samtidigt hörde jag chefen fråga: ”och hur ska vi betala lön i den här situationen?” Jag lugnade ner Erik och sa att det inte lönar sig att avboka semesterresan. Det går nog att pussla ihop partiell sjukdagpenning och semester. Det finns två alternativ som Erik och de andra parterna vid företagshälsovårdsmötet kan ta ställning till.

Det går nog att pussla ihop partiell sjukdagpenning och semester.

Det första alternativet är att avbryta utbetalningen av den partiella sjukdagpenningen under tiden för semestern. Företagsläkaren skriver ett B-utlåtande med tanke på den partiella sjukdagpenningen för tiden omkring semestern, och samma dagar ska anges i meddelandet om partiell sjukdagpenning. Arbetsgivaren kan kontrollera skyldigheten att betala lön i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren betalar full lön för deltidsarbetet till Erik, ska lönerna som betalas anmälas till FPA. Om full lön betalas ut, betalar FPA den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. Om lönen motsvarar den arbetstid som Erik har arbetat betalas dagpenningen till honom. Jag berättade att dagpenningens belopp är hälften av den fulla dagpenningens belopp oberoende av om arbetstiden är 40 procent eller 60 procent av den fulla arbetstiden. Jag bad honom kontrollera dagpenningens belopp antingen i FPA:s beräkningsprogram för sjukdagpenningen eller i ett tidigare beslut om sjukdagpenning. Dessutom påminde jag Erik om självrisktiden. Om utbetalningen av partiell sjukdagpenning avbryts för en kortare tid än 30 dagar har Erik en självrisktid på 1 vardag under vilken han inte får jobba. Om Eriks semester varade i mer än 30 vardagar skulle självrisktiden vara 1 + 9 vardagar.

Om partiell sjukdagpenning betalas under semestern tillämpas ingen självrisktid efter semestern.

Det andra alternativet är att den partiell sjukdagpenningen fortsätter under semestern. Erik ansöker om partiell sjukdagpenning för hela perioden utan avbrott och åker på semester som planerat. Då har Erik ingen självrisktid efter semestern, utan han kan fortsätta jobba på deltid genast efter resan. Jag påminde Erik om att man kan få partiell sjukdagpenning i maximalt 120 vardagar. Enligt det här alternativet kan Erik alltså inte få tillbaka och använda de dagar som så att säga gått till spillo under semestern. Jag bad Erik tänka på den inkommande hösten och fundera: ”tänk om jag behöver de här dagarna efter september?”. Eftersom den lön som arbetsgivaren betalar ut för semestern grundar sig på semester och inte på sjukdom, betalas sjukdagpenningen för semestern till Erik själv. Det betyder alltså att Erik får semesterlön samt partiell sjukdagpenning som kompensation för de semesterdagar som har förbrukats under sjukdomstiden.

Alla på tråden tackade så mycket för svaret och konstaterade att de nu kan ta ställning till alternativen. Jag önskade Erik snabbt tillfrisknande och en trevlig resa. Nog måste man ju få njuta av semester tillsammans med familjen – även om man är konvalescent.

På ett möte med företagshälsovården kan man i lugn och ro komma överens om arrangemang som gör det lättare för den anställda att återvända till jobbet efter en lång frånvaro.

Så här på våren är Eriks situation aktuell också för många andra eftersom semestertiderna väntar runt hörnet. Om du tycker att partiell sjukdagpenning låter som ett alternativ för dig rekommenderar jag att du tar kontakt med din behandlande läkare, som kan skriva en rekommendation för partiell sjukdagpenning. Den vårdande enheten, arbetsgivaren och kunden kommer alltid tillsammans överens om de praktiska arrangemangen. Och vad vore bättre än att ordna ett möte med företagshälsovården där man i lugn och ro kan komma överens om arrangemang som gör det lättare för den anställda att återvända till jobbet efter en lång frånvaro.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.