Gå till innehåll

FPA:s rehabilitering är en hjärtesak

FPA betjänar | 4.12.2017
Milla Uusitalo
Lyssna på artikeln

”Varför i all sin världen ingår allmänna föreläsningar av bland annat en dietist eller en sexualrågivare i hjärtrehabiliteringen? Det har ju inget med min sjukdom att göra.”

Även om vi ibland får respons om att innehållet i rehabiliteringen verkar gripet ur luften kan jag försäkra att helheten är genomtänkt. Oavsett vilken av FPA:s rehabiliteringskurser du deltar i styr servicebeskrivningen verksamheten. Under hjärtrehabiliteringen har du inte bara en hjärtläkare utan en hel grupp med proffs som stöd.

Det är nästan alltid en chock då en hjärtsjukdom konstateras. Med hjälp av en psykolog kan deltagaren gå igenom sina känslor kring sjukdomen.

Dietistens råd och en korrekt diet spelar en viktig roll i behandlingen av hjärtsjukdomen. Övervikt är den vanligaste orsaken till hjärtsjukdomar, och den påverkar även sömnkvaliteten. Av egen erfarenhet kan jag berätta att när jag fick bukt på sömnlösheten blev många andra saker lättare.

Med hjälp av en fysioterapeut kan man upptäcka att smärta som antogs bero på statinerna egentligen beror på det muskloskeletala systemet.

Närvaron av en sexualterapeut eller en sexualrådgivare under hjärtrehabiliteringen är motiverat eftersom hjärtsjukdomarna och den medicin som används för att behandla dem påverkar erektionen. Insjuknandet påverkar även sexlivet på andra sätt. En fungerande parrelation är en av hörnstenarna i ett gott liv, och det lönar sig att värna om relationen även under rehabiliteringen.

Med hjälp av en fysioterapeut kan man upptäcka att smärta som antogs bero på statinerna egentligen beror på det muskloskeletala systemet. Genom rehabilitering som riktas mot de muskloskeletala problemen kan en onödig behandling med statiner förebyggas.

Vad händer under hjärtrehabiliteringen? Läkare och experter berättar hur deltagaren bättre kan lära sig känna igen sina symptom. Deltagaren får handledning som hjälper med att snabbare återhämta sig från till exempel en hjärtinfarkt, en bypassoperation eller en ballongutvidgning. Rehabilitering ger mod för en säker motion på egen hand.

Rehabiliteringen är alltid till större nytta om du kan använda det du lärt dig i vardagen.

Under rehabiliteringen kan du diskutera med andra som går igenom samma situation. Då märker du att du inte är den enda som insjuknat. Många har också fått nya vänner under kurserna.

Rehabiliteringen är alltid till större nytta om du kan använda det du lärt dig i vardagen. Under rehabiliteringsperioderna ges råd och tips som hjälper deltagarna att orka bättre. Deltagaren ska vara aktiv och redo att vidta åtgärder för sin hälsa. Det är bra att komma ihåg att rehabiliteringen inte är en enskild åtgärd eller en period av livet, utan att den alltid har ett mål

Blev du intresserad av hjärtrehabiliteringen? Från början av år 2017 har hjärtrehabiliteringen ordnats både som öppen rehabilitering och på anstalt. Med ändringen har man bättre önskat svara på de olika rehabiliteringsdeltagarnas behov. En öppen rehabilitering gör att kunden kan anpassa rehabiliteringen med studier eller arbete, enligt sina behov.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.