Gå till innehåll

FPA-lappar hit och dit och deras baksida

FPA betjänar | 31.1.2018
Anna Heikkinen
Lyssna på artikeln

Det är arbetsgivaren som har ansökt om min sjukdagpenning via FPA. Inte ska väl jag behöva fylla i de lappar hit och dit som ni sänder mig?”, undrar kunden. ”Naturligtvis”, svarar jag.

Vi på FPA ställs regelbundet inför ovan nämna fråga när en anställds föräldradagpenning eller sjukdagpenning har sökts av arbetsgivaren. Även om arbetsgivaren har lämnat in ansökan, kan FPA begära tilläggsutredningar av den anställda. Förargligt ofta tycker de anställda att de inte ska behöva fylla i några lappar, vilket brukar få pennan att glöda.

En arbetsgivare som betalar den anställda lön vid sjukfrånvaro har rätt till den anställdas sjukdagpenning. Efter det att arbetsgivaren slutar betala lön, får den anställda förmånen på sitt eget konto. Många inser hit och dit-lapparnas betydelse först när de inte längre får någon lön och penningkällorna sinat ut.

Många inser hit och dit-lapparnas betydelse först när de inte längre får någon lön och penningkällorna sinat ut.

Det är dessutom fråga om vem som får lämna ut uppgifter och till vem. FPA har inte rätt att för en arbetsgivare röja uppgifter om en kunds hälsotillstånd eller ett beräknat förlossningsdatum. FPA får inte heller be arbetsgivaren om sådana uppgifter om arbetstagaren som saknas. Endast den anställda själv kan veta hur ett olycksfall har inträffat. Och ingen annan än den blivande mamman kan veta om hon vill tidigarelägga sin mammaledighet. Det här är sådant som den anställda förstås ska informera arbetsgivaren om, men FPA kan inte befatta sig med hur och i vilken omfattning. Det är i sin tur sådant som beror på annat, såsom kollektivavtal eller den anställda själv. Därför kontaktar vi på FPA direkt den källa som kan ge den behövliga informationen.

Endast den anställda kan veta hur ett olycksfall har inträffat. Och ingen annan än den blivande mamman kan veta om hon vill tidigarelägga sin mammaledighet.

I början av november 2017 lanserade FPA ett eget servicenummer för arbetsgivare och en arbetsgivarchatt. På arbetsgivarlinjen ger vi arbetsgivarna råd i frågor som gäller privatpersoners förmåner, ifyllandet av ansökningar och begäran om tilläggsutredningar. Vi försöker också påminna arbetsgivarna om vilka uppgifter den anställda själv ska lämna in till FPA. På så sätt kan också arbetsgivaren upplysa sina anställda om detta.

Ofta tror kunderna att de är de enda som får begäran om tilläggsutredningar. Men visst får också arbetsgivarna sådana. Vi ber alltid om en tilläggsutredning om behövliga uppgifter i en ansökan saknas. Detta kan hända exempelvis om de tidigare inlämnade löneuppgifterna är bristfälliga eller olycksfallförsäkringsersättning inte har sökts hos försäkringsbolaget. Lyckligtvis kan kunderna numera lätt meddela FPA också uppgifter som saknas per telefon eller i e-tjänsten för arbetsgivare. Det spelar ingen roll hur FPA får uppgifterna. Det viktiga är att vara medveten om att alla hit och dit-lappar behövs.

Lyckligtvis kan kunderna numera lätt meddela FPA också uppgifter som saknas per telefon eller i e-tjänsten för arbetsgivare.

En gång ringde en kund angående en begäran om tilläggsutredningar. Hen hittade inte den behövliga informationen. Jag berättade att informationen finns där bak på pappret som hen håller i handen. Efteråt tillrättalade mig chefen med att där bak är något som man sitter på, men att papper har en baksida eller omstående sida.

Nästa gång FPA begär om tilläggsutredningar ber jag att du därför fyller i formuläret. Uppgifterna behövs verkligen även om du inte själv ansökt om några förmåner. Och fyll i också formuläret där bak – jag menar formulärets baksida. Detta för att undvika tilläggsutredningar till den föregående utredningen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.