Gå till innehåll

FPA-förmånerna i beskattningens snårdjungel

FPA betjänar | 5.12.2018
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

För många för det stundande årsskiftet med sig ett antal angenäma händelser. Julen närmar sig, ett nytt år börjar och skatteåterbäringarna klirrar in på kontot. Här på FPA:s kundservice får vi många frågor om beskattningen. Därför är det motiverat att syna ämnet lite närmare i sömmarna.

Låt oss för det första konstatera att FPA och Skatteförvaltningen är två helt olika saker. Många som ringer upp FPA:s telefonservice försöker beställa ett skattekort eller ber mig att beräkna rätt skatteprocent. Då ber jag kunden vända sig till Skatteförvaltningen. Visst kan vi på FPA ge allmänna råd om förskottsinnehållningen på och exempelvis skatteplikten i fråga om olika förmåner, men det är ändå skattemyndigheten som är herre på sin egen täppa.

Det finns två slags FPA-förmåner: skattepliktiga och skattefria. Skatteplikt innebär att skatt avdras på förmånen i fråga. Till de skattepliktiga förmånerna hör exempelvis studiepenningen, arbetslöshetsförmånerna, sjukdagpenningarna, barnavårdsstöden, rehabiliteringspenningen, föräldradagpenningarna och vissa pensioner. Däremot är bland annat barnbidraget, underhållsstödet, moderskapsunderstödet, stöden för boende, förmånerna för personer med funktionsnedsättning, vårdbidraget för pensionstagare och utkomststödet skattefria. Du kan kontrollera skatteplikten för olika FPA-förmåner exempelvis på FPA:s webbplats.

FPA får förskottsinnehållningsuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

Du behöver inte lämna in något skattekort till FPA. FPA får förskottsinnehållningsuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen, och förmånerna beskattas enligt skattelagarna. På FPA-förmånerna görs inte samma skatteavdrag som på löner. Därför är det inte sagt att förskottsinnehållningsprocenten minskar när du börjar få en FPA-förmån. Skatten på arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen är vanligen 20 procent och på studiepenningen 10 procent. Skatten på dagpenningsförmånerna beror på ditt skattekort, men uppgår till minst 25 procent. För förmånerna kan du dock beställa ett ändringsskattekort från Skatteförvaltningen och på så sätt exempelvis minska skatteprocenten.

Om du beställer ett nytt ändringsskattekort, kom ihåg att be FPA räkna ut förmånsbeloppen på förhand!

Om du beställer ett nytt ändringsskattekort, kom ihåg att be oss räkna ut förmånsbeloppen på förhand! På kundservicen kan vi mycket behändigt kontrollera alla de förmåner som du fått under året. När man känner till förmånsbeloppen är det mycket lättare att beställa ett skattekort. Mot slutet av året kan det ändå hända att inkomstgränsen även i ändringsskattekortet överskrids. Då beskattas förmånerna enligt en tilläggsprocent, varvid det lönar sig att beställa ytterligare ett nytt ändringsskattekort för årets slut. Ändringsskattekortet gäller för resten av året och används dessutom ännu i januari.

För den som har inkomster från olika håll kan det vara svårt att bedöma skatteprocenten. Om procenten har varit för stor kan du få skatteåterbäring. Om du däremot har betalat för lite skatt kan du bli tvungen att betala kvarskatt. I år måste jag för första gången betala kvarskatt också själv, men härefter vet jag att strama åt procenten lite grann!

Skatteåterbäringar beaktas som inkomst endast inom det grundläggande utkomststödet.

Den som får återbäring vill förstås veta hur dessa beaktas i FPA-förmånerna. Eventuella återbäringar beaktas som inkomst endast inom det grundläggande utkomststödet och påverkar inte övriga förmåner. Om återbäringarna däremot mäts ut, beaktas de inte heller i utkomststödet. I och med det nya inkomstregistret kommer de större återbäringarna och kvarskatterna sannolikt att förpassas till historien.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.