Gå till innehåll

Föräldrarnas semestrar räcker inte till för hela sommaren

FPA betjänar | 5.6.2018
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

På tröskeln till sommaren tampas många barnfamiljer med samma problem. Vem ska sköta barnen denna sommar? Det kan kännas besvärligt att passa ihop semestrarna och ledigheterna för hela familjen, eftersom man måste ta hänsyn till de tider när daghemmen och skolorna håller semesterstängt. Går det att få någon hjälp via FPA?

Som pappa har jag själv varit tvungen att fundera över de här sakerna inför många somrar. Och jag är säkert inte den enda med det problemet. Många daghem håller sommarstängt, skoleleverna har sommarlov och barnen stannar hemma en månad eller kanske två. Det gäller att hitta en lösning – också i sommar. Ju äldre barnen är, desto lättare kommer man oftast undan. Små barn behöver en ständigt närvarande vuxen vid sin sida, men vi kan ju inte alla stanna hemma och sköta barnen hela sommaren.

Vem ska sköta barnen denna sommar? Går det att få någon hjälp via FPA?

I mitt jobb på FPA:s telefonservice svarar jag på bland annat barnfamiljers frågor. Föräldrar till barn som är yngre än 3 år hör sig ofta för om det går att få hemvårdsstöd när daghemmet håller stängt. Många blir mycket besvikna när jag svarar att FPA inte kan betala ut hemvårdsstöd bara av den anledningen. Så länge en kommunal daghemsplats är reserverad kan stödet inte beviljas. En del kommuner har infört en så kallad vårdplatsgaranti, vilket innebär att daghemsplatsen kan sägas upp för sommaren och barnet återvända till samma daghem på hösten. Du kan höra dig för om din egen hemkommun erbjuder samma möjlighet.

Föräldrar som får privatvårdsstöd ska meddela FPA om vårdarrangemangen förändras under sommaren. I den privata dagvården är juli den vanligaste semestermånaden. Tidigare var det FPA som bad stödtagarna om uppgifterna, men numera ska föräldrarna själva meddela eventuella ändringar till FPA. Du kommer väl ihåg att lämna in ditt eget ändringsmeddelande i tid? Lättast är det att fylla i meddelandet i e-tjänsten. Om du överväger att anställa en barnskötare för sommaren kan du med räknaren för barnavårdsstöd räkna ut hur stort stöd du kan få för ett barn som inte kommit upp i skolåldern.

De som får privatvårdsstöd ska meddela FPA om vårdarrangemangen förändras under sommaren.

Jag minns hur vi funderade över allt detta i fråga om vårt eget barn. Min sons daghem höll till all lycka öppet så gott som hela sommaren, och detsamma gällde den jourhavande kommunala daghemsplatsen. Hur som helst var det stressigt att fundera över semestrar, jobb och studier. Det rekommenderas att barnen får en tillräckligt lång paus i dagvården, och de vuxnas semestrar ger ett välkommet avbrott i vårdrutinerna. För många är hjälpen från släktingar och bekanta oersättlig. Vad skulle vi göra utan alla mor- och farföräldrar?

Visste du för övrigt att du kan få partiell vårdpenning om du sköter en första- eller andraklassist och förkortar din arbetstid?

Själv har jag redan förberett mig på att mitt barn börjar skolan i höst. Jag har sparat vissa semesterdagar för höst- och sportlovet – bara för säkerhets skull. Visste du för övrigt att du kan få partiell vårdpenning, om du sköter en första- eller andraklassist och förkortar din genomsnittliga arbetstid till mindre än 30 timmar per vecka?

Det finns lika många arrangemang och vårdbehov som familjer. Barnen hör till de viktigaste människorna i livet. Många semestrar gärna tillsammans med barnen och familjen – något som dock inte nödvändigtvis lyckas hela sommaren.  I så fall lönar det sig att fundera över olika alternativ. Det lönar sig också att kontakta FPA – åtminstone i stödfrågor.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.