Gå till innehåll

En elektronisk bilaga är framme genast

FPA betjänar | 1.3.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Min kompis fick ett beslutsförslag om återkrav av studiestöd och gjorde en begäran om ny handläggning, eftersom han inte hade tjänat för mycket under sina studiemånader. Han var redan på väg att bli frustrerad över tanken på att skanna in en så stor mängd bilagor, speciellt eftersom han inte hade en skanner där hemma. Lyckligtvis märkte jag hans uppdatering i Facebook och berättade att han kan ta en bild på bilagorna med sin telefon och inte skanna in något alls.

Jag berättade att han kan ta en bild på bilagorna med sin telefon och inte skanna in något alls.

Många är lite rädda för att skicka in elektroniska bilagor och tror att pappersversionen ändå är bättre och mer pålitlig. Jag kan bara komma på en bilaga som behövs i original och i pappersformat: underhållsavtalet som kommer som bilaga till ansökan om underhållstöd. Nästan alla andra dokument kan skickas in elektroniskt och det viktigaste kriteriet är att de ska gå att läsa. Till exempel kan en dunkel belysning eller otydlighet göra bilden svår att tyda, men annars duger elektroniska bilagor precis lika bra som pappersversioner.

Precis som min kompis är det många andra som inte har en skanner där hemma, så det krävs ibland stor kreativitet för att omvandla bilagorna till elektroniskt format. Vissa tar bilder på sin dataskärm där lönekalkylen finns. Andra öppnar lönekalkylen med mobilen och tar en skärmbild. Det mest intressanta jag sett var en skannad bild av surfplattans skärm där lönekalkylen stod öppen. Alla dessa har varit helt acceptabla bilagor. Men jag kunde inte acceptera att kunden hade skannat in sin lön som betalts ut i sedlar. Inkomstuppgifterna måste redovisas i bruttobelopp för arbetslöshetsunderstödet.

Det krävs ibland stor kreativitet för att omvandla bilagorna till elektroniskt format.

Det är enkelt att skicka in bilagor via webben. Leta fram önskad bilaga på mobilen, surfplattan eller datorn, välj den och bifoga den på samma sätt som en bilaga till ett e-postmeddelande. Du kan skriva in text som följebrev, men det är inte nödvändigt. Om du är nervös inför första gången kan du be FPA:s byrå om hjälp med att skicka in bilagan.

Vilken fördel ger den elektroniska bilagan jämfört med en pappersbilaga? Snabbhet. En elektronisk bilaga är framme genast. Pappersbilagan kommer fram per post eller så lämnar kunden in den till byrån. Där öppnas den och skannas in. Det kan ta ett par dagar, eftersom skanningen har centraliserats till en del ställen. Först efter det kan handläggaren använda bilagan. Det är rätt långsamt jämfört med ett par klickningar på e-tjänsten.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.