Gå till innehåll

Det är ju för babyn som lådan finns till

FPA betjänar | 30.11.2017
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

”Jag var glad över att få moderskapsförpackningen, eftersom artiklarna skulle ha varit så dyra att köpa på egen hand. I synnerhet emaljfatet var till stor nytta och glädje”, minns min mormor Kaisa 1960-talets mammalåda. I stället för understödet i pengar väljer merparten av babyfamiljerna alltjämt den finska moderskapsförpackningen – innovationen med 80 år på nacken. Numera är det vanligtvis inte bara mamman som ansvarar för babyskötseln. Vore det således på tiden att också se över moderskapsförpackningens namn?

År 1949 fick alla mödrar oavsett ekonomisk ställning rätt att ansöka om moderskapsunderstöd och många bebisar kläddes också i de koftor som lådan innehöll.

Det finska moderskapsunderstödets historia sträcker sig till 1937, då man i lag föreskrev om penningunderstöd eller understöd in natura till mindre bemedlade familjer. År 1949 fick alla mödrar oavsett ekonomisk ställning rätt att ansöka om moderskapsunderstöd och många bebisar kläddes också i de koftor som lådan innehöll och även övriga artiklarna i lådan kom i flitig användning. Ett villkor var – och är ännu i dag – att mamman anlitar hälso- och sjukvården under graviditeten. Detta har främjat mammornas och barnens välmående väsentligt.

Moderskapsunderstödet har delats ut av FPA från och med 1994. Emaljfatet har redan bytts ut mot modernare vårdartiklar, och det föränderliga innehållet i den traditionella papplådan diskuteras exempelvis i Facebook.

Jämfört med sin make bar min mormor det större ansvaret för barnaskötseln, men numera fördelas ansvaret jämnare; moderskapsförpackningen förbereder hela familjen på föräldraskapet.  Enligt lagen om moderskapsunderstöd uppkallas understödet dock alltjämt utifrån moderskapet. I mars 2017 berättade Johanna Aholainen, förmånschef på FPA, att det ministerium som svarar för lagstiftningen har ombetts att modernisera lagen om moderskapsunderstöd. Ofta framläggs förslag om att ändra namnet till exempelvis baby, familje- eller föräldraskapsförpackning, eftersom de finns så många slags familjer och understödet är avsett uttryckligen för spädbarnet. Vad tycker du att lådan helst borde kallas? Tyck till på FPA:s webbplats!

Eventuellt beskriver engelskans baby box, dvs. babylådan, förpackningens idé allra bäst – förpackningen delas ju ut för babyns behov.

Mammalådan har kommit att bli en symbol för den finska sociala tryggheten, eftersom den hjälper nyblivna babyfamiljer oavsett inkomstnivå. Inte att undra på att ryktet om mammalådan har spritt sig över världen; exempelvis Skottland har börjat dela ut liknande lådor för att ge bebisarna en jämlik start i livet. Också England, Mexiko och Nya Zeeland har delat ut liknande förpackningar på försök. Eventuellt beskriver engelskans baby box, dvs. babylådan, förpackningens idé allra bäst – också i Finland delas förpackningen ju ut för babyns behov.

Tack vare förpackningen växer olika familjer in i föräldraskapet samtidigt som nykomlingen får sova i en likadan papplåda som så många andra jämnåriga. Fram till den 14 januari 2018 kan man på Helsingfors universitetsmuseum besöka specialutställningen Baby in the Box, som ger en inblick i moderskapsförpackningen för olika årskullar och moderskapsförpackningens historia. Kommer moderskapsförpackningen att eventuellt förpassas till historian och ersättas av babypaketet eller föräldraskapsförpackningen?

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.