Gå till innehåll

De bästa bortförklaringarna

FPA betjänar | 15.1.2019
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Hört på FPA:s kundservice den här veckan: ”Jag lämnade in ansökan först nu eftersom en kompis så sent som i går tipsade mig om att jag kunde ha ansökt om förmånen redan när jag blev arbetslös i somras.”

Detta gick inte att bemöta med något annat än att en arbetslöshetsförmån kan sökas för högst tre månaders tid i efterskott. Ansökningstiderna för samtliga FPA-förmåner fastställs i lag. Det går att avvika från ansökningstiderna endast på synnerligen vägande grunder. De flesta lämnar in ansökan genast när de behöver en arbetslöshetsförmån, men ibland kan ansökningarna droppa in långt i efterskott. Vid försenade ansökningar ber vi om en skriftlig utredning av orsakerna till dröjsmålet. Utifrån utredningen avgör vi om det går att avvika från ansökningstiden på tre månader. Tidvis är utredningarna mycket fantasirika.

Ovetskap är ingen godtagbar förseningsorsak.

De vanligaste skälen till att ansökningarna försenas är ovetskap eller att bilagor eller arbets- och näringsbyråns utlåtande saknas. Ovetskap är ingen godtagbar förseningsorsak. Är man osäker på sin rätt till en FPA-förmån, lönar det sig att greppa luren, sända oss ett meddelande via e-tjänsten eller titta in på FPA-byrån för att höra sig för om möjligheten att få en viss förmån. Vi på FPA finns här för att informera om olika förmåner, kartlägga din livssituation och utreda om du eventuellt har rätt till en viss förmån. Exempelvis kan många deltidsanställda ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån, men känner inte till förmånen. Det lönar sig att ta reda på sina egna rättigheter.

Vänta inte på det arbetskraftspolitiska utlåtandet utan sänd alltid in ansökan före ansökningstidens utgång.

Det går inte heller att motivera en försenad ansökan med att man väntar på arbets- och näringsbyråns utlåtande eller bilagor som ännu saknas. Ibland kan det för arbets- och näringsbyrån ta flera månader att utreda mer komplicerade fall, men ändå ska ansökan till FPA lämnas in i tid. Ansökan handläggs när FPA fått utlåtandet. Vänta således inte på det arbetskraftspolitiska utlåtandet utan sänd alltid in ansökan före ansökningstidens utgång. Om det inte går att få tag på alla bilagor med detsamma, kan bilagorna sändas in senare. Om det tar längre än väntat att få en bilaga, lönar det sig exempelvis att sända oss ett meddelande så att vi kan bevilja mer tid för att lämna in bilagan.

Ibland kan en sökande ansöka om förmåner för upp till flera år i efterskott. Jag minns ett fall där sökanden plötsligt hade märkt att hen inte på tre år hade fått pengar från något håll och ville få arbetsmarknadsstöd för samma tid i efterskott. Sökanden motiverade den försenade ansökan med att hen inte tidigare kommit att tänka på att hen inte får pengar någonstans ifrån. Sökanden sade sig ha hajat till först när besparingarna tog slut och räkningarna började samlas på hög. Sökanden skulle ha haft rätt till arbetsmarknadsstöd under hela tiden, men hade inte tänkt på att ansöka om det. FPA kan inte betala ut några arbetslöshetsförmåner utan ansökan. Utan en ansökan kan vi inte veta om någon är arbetslös eller inte. Sökanden fick arbetsmarknadsstöd för tre månader och inte tre år i efterskott.

Om bankkoderna har tappats bort, om de har låsts eller om hunden ätit upp dem, kan ansökan fyllas i på papper.

Försenade ansökningar kan också bortförklaras med exempelvis att FPA:s e-tjänst strulat, den aktuella blanketten varit svårtydd, anvisningarna varit oklara eller att bankkoderna hamnat i hundens mage. Nya blanketter finns att få på FPA:s byråer och webbplats, FPA:s kundservice kan hjälpa till med att fylla i blanketterna och tekniska problem i e-tjänsten varar endast en stund, varefter det lönar sig att försöka fylla i blanketten på nytt eller att logga in via någon annan enhet eller webbläsare. Om bankkoderna har förkommit, om de har låsts eller om hunden ätit upp dem, kan ansökan fyllas i på papper.

Det finns också fall där utredningen till förseningen godkänns och det går att bortse från ansökningstiden. Om man exempelvis själv blir allvarligt sjuk eller en närstående avlider händer det lätt att livet kullkastas och man inte förmår sköta sina ärenden, eftersom man har så mycket annat att tänka på. Visst kan vi vara humana bara det på riktigt finns ett tungt vägande skäl till att ansökan försenats.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.