Gå till innehåll

Bra att veta om inkomstregistret

FPA betjänar | 22.3.2019
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Det nationella inkomstregistret infördes i början av 2019 och har redan påverkat handläggningen av många FPA-förmåner. Från och med 1.1.2019 för arbetsgivare in uppgifter om utbetalda löner i registret, och så småningom blir det onödigt att skicka in lönebesked till FPA.

Vissa missuppfattningar har ändå uppstått gällande inkomstregistret. Den vanligaste är att tro, att den som får arbetslöshetsförmåner inte längre skulle behöva meddela arbetsdagar för deltidsarbete eller ett nytt heltidsarbete till FPA. Man antar att FPA även får dessa uppgifter från inkomstregistret. Men inkomstregistret tar inte bort skyldigheten att meddela om ändringar.

Så småningom blir det onödigt att skicka in lönebesked till FPA.

Om du får arbetslöshetsförmåner är det särskilt viktigt att du även i fortsättningen meddelar dina arbetsdagar till FPA. Arbetstimmarna ska meddelas för den dag, då arbetet utförts och det lönar sig inte att trixa med det här. FPA:s program kan spåra inkomster i registret under en period då du meddelat att du är arbetslös.

Om du inte har meddelat arbetsdagar med anmälan om arbetslöshetstid, börjar vi utreda när arbetet utförts, om du har jobbat utan att anmäla arbetsdagar tidigare och om lönen påverkar ditt arbetslöshetsunderstöd. Det tar tid och kan fördröja utbetalningen av stödet. Det lönar sig alltså att vara noggrann när du fyller i anmälan om arbetslöshetstid, och att meddela alla arbetstimmar.

Inkomstregistret tar inte bort skyldigheten att meddela om ändringar.

Det kan vara en bra idé att ta en titt på sina egna inkomstregisteruppgifter. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, certifikatkort eller mobil-ID. Särskilt i början kan det finnas fel i uppgifterna, så det lönar sig att kolla dem regelbundet.

Exempelvis kan en semesterersättning eller ett arvode för stödpersonsverksamhet som betalats ut efter att arbetsförhållandet tagit slut se ut som lön i inkomstregistret. Därför måste vi fråga, varifrån inkomsten härstammar och om kunden jobbat trots anmälan om arbetslöshet. Man kan redogöra för detta till exempel genom att ge tilläggsinformation i sin anmälan om arbetslöshetstid. Då behöver förmånshandläggaren inte ta kontakt för att utreda ärendet. Att ge tilläggsinformation kan alltså skynda på handläggningen av ansökan och utbetalningen av arbetslöshetsunderstödet.

Exempelvis kan en semesterersättning som betalats ut efter att arbetsförhållandet tagit slut se ut som lön i inkomstregistret.

Om du får tillägg, såsom kvälls- eller söndagstillägg, lönar det sig att kolla att de registreras på rätt månad. Det kan också löna sig att kolla inkomsterna i det falla att du har flera arbetsgivare och de betalar ut lön med olika rytm.

Via tjänsten ser du också ifall din arbetsgivare har fört in dina löneuppgifter i inkomstregistret, och om de alltså kan användas av FPA. Arbetsgivare är skyldiga att meddela uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret inom fem kalenderdagar. Om du får ett lönebesked tidigare, kan du skicka den till FPA via webben, så att FPA inte behöver vänta på att uppgifterna uppdateras i inkomstregistret.

FPA får ännu inte all information från inkomstregistret. Exempelvis ska du själv skicka arbetsavtal om deltidsarbete till FPA, eftersom all relevant information om ditt arbetsförhållande inte syns i inkomstregistret. Ett sådant exempel är arbete med lönestöd. Det är viktig information i att följa upp kravet på arbete.

Du kan skicka bilagan elektroniskt tillsammans med din anmälan om arbetslöshetstid och då är den genast hos FPA.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.