Gå till innehåll

Arbetsgivare, har FPA rätt kontonummer för inbetalningar?

FPA betjänar | 24.10.2018
Anna Heikkinen
Lyssna på artikeln

Under de senaste veckorna har mina kolleger och jag överraskats av störtskuren av frågor från arbetsgivarna både på telefonlinjerna och i arbetsgivarchatten. Trots att FPA i så stor omfattning som möjligt har försökt informera om saken har vetskapen om höstens ändringar i e-tjänsten för arbetsgivare ännu inte nått alla arbetsgivare. Det här är därför ett lägligt tillfälle att lyfta fram den brännande frågan om kontonummer.

Framöver kommer FPA att använda endast ett kontonummer för respektive FO-nummer. Detta innebär i all sin enkelhet exakt det som sägs. Numera kan FPA för varje arbetsgivare ha endast ett kontonummer per FO-nummer. Ändringen gäller sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar samt semesterkostnadsersättningar och familjeledighetsersättningar som betalas till arbetsgivarna.

FPA försöker underlätta reformen genom att utifrån tidigare ansökningar sluta sig till ett kontonummer för företagen. Detta går bra så länge samtliga FPA-förmåner har betalats in på ett och samma konto under det senaste året. Om FPA inte har betalat ut några förmåner alls eller har betalat in förmånerna på flera konton går det inte att sluta sig till ett visst kontonummer. Då måste kontonumret meddelas FPA separat.

Om FPA inte har betalat ut några förmåner alls eller har betalat in förmånerna på flera konton, måste kontonumret meddelas FPA separat.

Det är skäl att kontrollera kontonumret med detsamma. Är du osäker på vilket kontonummer företaget har meddelat FPA? Eller funderar du över vilket kontonummer FPA har slutit sig till? Ta det lugnt! Lättast går det att kontrollera kontonumret i e-tjänsten för arbetsgivare. Om kontonumret är oriktigt kan det lätt ändras på samma webbplats eller på blanketten Y122r.

Det lönar sig att kontrollera kontonumret nu genast. FPA kan inte fatta beslut om en förmån utan arbetsgivarens kontonummer, och arbetsgivarna kan numera meddela FPA kontonumret på förhand. Den framsynta meddelar kontonumret redan innan det behövs. Utifrån tidigare ansökningar har FPA eventuellt lyckats sluta sig till rätt kontonummer, men kontonumret kan dock ha ändrats. Senast av beslutet framgår det om kontonumret är rätt eller inte.

Lättast går det att kontrollera och ändra kontonumret i e-tjänsten för arbetsgivare.

Kontonumret kan kontrolleras i e-tjänsten för arbetsgivare med KATSO-koderna, när man loggar in med behörigheten att sända in ansökningar och granska de arbetsgivarrelaterade uppgifterna. Kontonumret kan ändras av KATSO-organisationens huvudanvändare eller innehavare av behörigheten KELA Tilinumero (FPA kontonummer). Om du saknar dessa behörigheter kan du med fördel reda ut frågan tillsammans med KATSO-kodernas huvudanvändare i företaget.

I besluten och e-tjänsten för arbetsgivare används det språk och det namn under vilka företaget har registrerats i Företags-och organisationsdatasystemet, dvs. FODS. Hittills har besluten alltid utfärdats under det namn och på det språk som använts i ansökan. Så kommer det inte att vara längre. Bli alltså inte förbryllad över att ett beslut har utfärdats på företagets officiella namn och det andra inhemska språket, som du kanske inte själv behärskar. Den som vill ändra språket eller FODS-namnet ska vända sig till Skatteförvaltningen.

Vad ska jag göra när jag inte vet vad man borde göra? Idag fick jag denna fråga per telefon ackompanjerad av ett sprudlande skratt. Jag kände mig lite överrumplad, men det gäller att aldrig tappa koncepterna. På FPA:s webbplats finns e-tjänstguider och presentationer till arbetsgivarnas hjälp. Det finns också guider för r om allt från hur man fyller i ansökningar till hur man meddelar kontonummer. Om det är något som anvisningarna inte ger svar på kan du alltid kontakta vår arbetsgivarlinje per antingen telefon eller chatt. I enlighet med FPA:s slogan erbjuder våra sakkunniga på arbetsgivarlinjen också arbetsgivarna ”ett stöd i livets alla skeden”.

PS. Du har väl prenumererat på FPA:s nyhetsbrev för arbetsgivare – Työnantajainfo? Nyhetsbrevet ges ut på finska, men innehåller vissa länkar även på svenska. Om du inte har prenumererat på nyhetsbrevet ännu, lyckas det lätt på www.fpa.fi/nyhetsbrev.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.