Gå till innehåll

Aktuellt om inkomstkontrollen i samband med studiestödet

FPA betjänar | 29.1.2020
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

Snart är det åter den tid på året då tusentals studerande får ett brev från FPA i anslutning till inkomstkontrollen och måste börja redogöra för sina inkomster för FPA. Det är bra att repetera hur man ska gå till väga och i år sker det dessutom en del förändringar.

Den inkomstkontroll som görs i vår gäller 2018, och den berör sådana studerande som under 2018 har fått studiestöd från FPA och vars årsinkomstgräns har överskridits. Att du har fått ett brev betyder alltså inte nödvändigtvis att du måste betala tillbaka studiestöd. Läs därför noggrant igenom brevet. Om du har inlett dina studier eller utexaminerats 2018 kan du lämna in en utredning över de inkomster du har haft före eller efter studietiden.

Att du har fått ett brev betyder inte nödvändigtvis att du måste betala tillbaka studiestöd.

Det lönar sig att ha sina lönespecifikationer färdigt till hands. FPA får nämligen inkomstuppgifterna från skattemyndigheten för hela året, men vet inte hur inkomsterna har fördelats under året. År 2018 var inte heller inkomstregistret i bruk ännu, så du måste själv lämna in uppgifterna till FPA. En eventuell begäran om ny behandling ska lämnas in via e-tjänsten inom utsatt tid. Ett nytt beslut meddelas då under våren. Det är många som lämnar in en begäran om ny behandling till FPA, så behandlingen kan ta tid. I allmänhet behandlas samtliga fall ändå före sommaren.

Under den tid behandlingen pågår avbryts det återkrav som nämns i brevet i väntan på det nya beslutet. Om du har lämnat in en begäran om ny behandling behöver du alltså inte oroa dig över den första förfallodagen i brevet. Om det enligt det nya beslutet ännu återstår något att betala får du en ny förfallodag för återbetalningen av det felaktigt utbetalda beloppet. Efter det kan du vid behov komma överens med FPA om betalningsarrangemangen.

Årsinkomstgränserna höjs i år och studerande som har studiestöd kan tjäna lite mer än tidigare.

Studerande vars inkomster överskrider inkomstgränsen för 2019 hinner ännu frivilligt betala tillbaka studiestöd. Observera dock att frivilliga återbetalningar i år ska göras senast sista april till följd av en lagändring. Använd vid behov vår räknare som hjälp när du beräknar dina inkomster.

Det sker också andra förändringar i år. Årsinkomstgränsen höjs med 4,5 % och i fortsättningen kommer inkomstgränserna att höjas vartannat år i enlighet med förändringar i lönerna.  Den som har studiestöd kan alltså tjäna lite mer än tidigare. Den som studerar utomlands får dessutom 210 euro i bostadstillägg oberoende av studieland. Även försörjarförhöjningen till studiepenningen höjdes med 25 euro vid årsskiftet.

Om du har frågor som gäller inkomstkontrollen eller studiestödet lönar det sig att utnyttja FPA:s webbplats och sociala mediekanaler. Det kan vara kö till telefontjänsten men den information som behövs går många gånger oväntat lätt att hitta på nätet. Jag vill önska alla studerande och alla som tar examen lycka till!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.