Gå till innehåll

stöd för pensionstagare

Pentti som bor på servicehus får vårdbidrag: ”Det är ett bra tillskott på grund av de höga levnadskostnaderna”
Pentti Heinonen tar sig fram i rullstol och har dessutom svag syn. Vardagen förlöper ändå: systern finns som stöd och nyheterna från världen når också servicehuset. Det trista är att boendet tär på plånboken.
Pensionärer | 5.3.2018
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.