Gå till innehåll

reseersättning

FPA ersätter resekostnader i samband med coronavaccination
FPA betalar ersättning för resor som gjorts till hälso- och sjukvården om de har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA ersätter undantagsvis också kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med den 30 juni 2021. Också resor i samband med coronatestning ersätts.
Hälsa | 7.5.2021

Nyaste artiklar om reseersättning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.