Gå till innehåll

rådgivningstjänst

Myndighets­linjen löser samarbets­partners problem – ”Vårt gemen­samma mål är att lösa alla problem på en gång”
FPA:s rådgivningstjänst för samarbetspartner, myndighetslinjen, är i flitig användning. Servicerådgivarna svarar snabbt på samtal och meddelanden. Anna Heikkinen på FPA:s kontaktcenter hjälper myndighetspersoner i deras arbete från Hangö till Utsjoki.
Allmänt | 10.2.2022
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.