Gå till innehåll

långtidsarbetslösa

Nu kan äldre långtidsarbetslösa ansöka om pensionsstöd
Långtidsarbetslösa som är äldre än 60 år kan nu gå i pension och ansöka om pensionsstöd från FPA. De som får pensionsstöd behöver inte längre söka arbetsmarknadsstöd, men de får arbeta om de vill. Löneinkomster påverkar inte pensionsstödet.

Nyaste artiklar om långtidsarbetslösa

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.