Gå till innehåll

Helsingfors

Fel beslut, onödigt väntande – Administrativa hinder borde inte få stå i vägen för fungerande informations­utbyte
I socialarbetarens arbete är det viktigt att klienternas information förmedlas smidigt mellan FPA och socialväsendet. Mest gynnas klienten, som inte behöver förmedla informationen. Men vilka är utmaningarna när det gäller delning och utbyte av information mellan fackmän? Och hurudana nya lösningar håller man på att utveckla?
Allmänt | 9.5.2023
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.