Gå till innehåll

Inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 11.1.2023
Om du blir arbetslös eller permitterad eller om du är en företagare utan arbete ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. När du har gjort det kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos arbetslöshetskassan.
Lyssna på artikeln
""

4 fakta om arbetslöshetsunderstöd

  1. Först ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Arbetslöshetsförmåner kan betalas ut endast om du har anmält dig hos TE-tjänster. TE-tjänster ger FPA och arbetslöshetskassan ett utlåtande om huruvida du har rätt att få arbetslöshetsförmåner.
  2. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, till exempel via ditt fackförbund, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan. Inkomstrelaterad betyder att beloppet av din arbetslöshetsförmån påverkas av bland annat den lön som du fick innan du blev arbetslös. Följ din egen kassas anvisningar när du ansöker om arbetslöshetsförmåner.
  3. Om du inte har rätt till någon inkomstrelaterad förmån ska du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA. FPA betalar grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, vars belopp är 37,21 euro per dag. Det lönar sig att skicka in sin ansökan och bilagorna via e-tjänsten. I e-tjänsten ser du också om någon bilaga saknas, eller om din ansökan måste kompletteras på något annat sätt.
  4. Om du därtill behöver utkomststöd ska du först anmäla dig hos AN-tjänster som arbetslös arbetssökande och ansöka om arbetslöshetsförmån samt vid behov allmänt bostadsbidrag. Det grundläggande utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand.

PS. På FPA:s webbsida www.fpa.fi/utan-arbete ger chattbotten FPA-Folke kunderna råd i ärenden som gäller arbetslöshetsförmåner. Kunden kan till exempel fråga vilka bilagor som behövs till ansökan.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.