Gå till innehåll

Maija Laaksonen, Richard Lundell – 1025×615 px verkkokuvat

| 8.6.2023
Inom Försvarsmaktens företagshälsovård måste man se till att kontakten till arbetstagaren inte bryts när tjänstgöringsplatsen ändras. ”Om stödprocessen för arbetsförmågan ännu pågår, håller man ett uppföljningsmöte före överföringen där processen kan avslutas. Om processen ännu måste fortsätta, hålls ett till uppföljningsmöte med den nya chefen. På så sätt säkerställer man att stödet inte avbryts”, berättar Maija Laaksonen.
Lyssna på artikeln

Porträtt av Maija Laaksonen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.