Gå till innehåll

Maija Laaksonen, Richard Lundell – 1025×615 px verkkokuvat

| 8.6.2023
Tidigare har yrkessoldaterna kunnat besväras av att de inte har sökt hjälp för sina hälsoproblem i tillräckligt god tid. Under de senaste åren och speciellt bland unga har det emellertid skett en stor ändring i denna bemärkelse. ”Numera pratar man mycket öppet om frågor kring orken och man söker aktivt hjälp för dem”, säger Richard Lundell.
Lyssna på artikeln

Porträtt av Richard Lundell.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.