Siirry sisältöön

Yksi työkykyisistä työkyvyttömistä

Kela palvelee | 28.6.2019
Anna Heikkinen
palveluasiantuntija
Kuuntele artikkeli

Sain viime viikolla puhelun pitkäaikaiselta ystävältäni. Tiesin, että hän on sairautensa vuoksi joutunut olemaan paljon poissa töistä viimeisen parin vuoden aikana. Nyt hänelle on puhjennut uusi sairaus, joka pitkittää jälleen töihin paluuta.

Ystäväni palkanmaksu on päättynyt jonkin aikaa sitten, ja hän on elänyt nyt sairauspäivärahan turvin. Sairauspäiväraha on kuitenkin kohta päättymässä, ja hänelle oli haettu määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Hän olikin saanut tästä kielteisen päätöksen.

”Tässä lukee, että en ole kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön.”

Ystäväni aloitti puhelun sanoilla: ”Tässä lukee, että mie en ole kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Enhän mie oo työkykyinen. Mistä mie nyt saan rahaa, auta”.

Syitä työkyvyttömyyseläkkeen hakemiselle on yhtä monta kuin on hakijaakin. Valitettavasti hakemusten joukkoon mahtuu myös niitä, joiden perustella eläkettä ei voida myöntää, vaikka työkyky ei olekaan enää samanlainen kuin muutama vuosi sitten. Hylkääviä päätöksiä joudutaan antamaan myös niissä tapauksissa, kun työkyky voidaan katsoa jo selvästi alentuneeksi, mutta ei kuitenkaan eläkkeeseen oikeuttavalla tavalla. Jos työkykyä on jäljellä osittain, voi kyseeseen tulla työeläkelaitoksen myöntämä osatyökyvyttömyyseläke.

Nyt ystäväni tiesi olevansa yksi näistä ”työkykyisistä työkyvyttömistä”.

Nyt ystäväni tiesi olevansa yksi näistä ”työkykyisistä työkyvyttömistä” hakijoista, ja kerroin hänelle, kuten ystävälle kuuluu, ohjeet kuinka toimia.

Hylätystä eläkepäätöksestä voi aina tehdä valituksen. Valitukseen kannattaa kirjoittaa hyvin tarkasti omat perustelusi sille, miksi valitus pitäisi hyväksyä. Miten sairaus vaikuttaa nimenomaan sinuun kykyysi tehdä työtä? Päätöksen perustelut hylkäämiselle kannattaa myös lukea tarkkaan. Jos päätöksestä käy ilmi, että hakemuksesta on puuttunut jotain oleellista tietoa terveydentilasta, hoitavalta lääkäriltä kannattaa pyytää valituksen liitteeksi puuttuneet tiedot tai muuten tarkennettu lääkärinlausunto tilanteesta. Puhuttaessa terveydentilan perusteella haettavasta etuudesta, on parempi mitä enemmän Kelalla on käytössä tietoa terveydentilastasi. Sen paremmat edellytykset Kelalla on tehdä sinulle oikea päätös.

Miten sairaus vaikuttaa nimenomaan sinuun kykyysi tehdä työtä?

Sinulla voi olla oikeus saada työttömyysturvaa Kelasta tai ammattiliitosta. Ilmoittaudu siis työvoimatoimistoon. Oikeus työttömyysturvaan syntyy normaalien työttömyysturvaedellytysten täyttyessä. Työttömyysturvaa on siis mahdollista saada ajalle, jonka odotat valituksen käsittelyä – myös tilanteessa, jossa sinulla olisikin voimassa oleva työsuhde. Työttömyysturvalaki turvaa työttömyysturvan saamisen työsuhteessa olevalle siinä tilanteissa, jossa sairauspäivärahaa ei voi enää saada, eläke on hylätty ja siitä on valitus vireillä. Työsuhteessa olevalta TE-toimisto tarvitsee työnantajan lausunnon siitä, ettei työntekijälle ole tarjota hänen terveydentilaansa vastaavaa työtä.

Näiden kahden asian jälkeen muistutan vielä arvioimaan Kelan laskureilla oikeutesi asumistukeen sekä viimesijaisesti toimeentulotukeen. Kaikki etuudet pystyt hakemaan kätevästi Kelan asiointipalvelussa.

Jos käy niin, että valitusta ei Kelassa hyväksytä, asia lähtee käsiteltäväksi Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Käsittelyajoissa puhutaan silloin kuukausista. Silti sinulla voi olla oikeus saada yllä mainitut etuudet tälle ajalle.

”Siehän kirjoitat sitä blogia? Mie en oo varmasti ainoa, joka tätä asiaa ihmettelee. Kirjoita tästä juttu sinne blogiin, niin muutkin saa tämän tiedon”. Niinpä ihan Ystäväni pyynnöstä, tässä neuvoni, olkaa hyvä.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.