Siirry sisältöön

Olisiko kuntoutusraha sinulle sopiva väylä kohti työelämää?

Kela palvelee | 31.7.2018
Laura Lahtikivi
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Yhä useampi nuori saa opiskellessaan kuntoutusrahaa. Jos olet 16–­19-vuotias opiskelija ja tarvitset tukitoimia opinnoissasi työ- tai opiskelukykysi heikennyttyä, kesän lämmössä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan nuoren kuntoutusrahan hakemista. Jos taas saat jo opintoihisi nuoren kuntoutusrahaa, muista toimittaa Kelaan ajoissa liitteet, joita tarvitaan kuntoutusrahan jatkoa varten syksyllä.

Moni nuori ottaa yhteyttä Kelan asiakaspalveluun, kun terveydentila tuo haasteita ammatinvalintaan. Silloin neuvon ymmällään olevaa asiakasta tutustumaan nuoren kuntoutusrahaan, jonka tarkoituksena on varmistaa nuorten ammatillista kuntoutumista ja edistää työllistymistä.

Kuulostaako kuntoutusraha sinulle sopivalta väylältä kohti työelämää?

Kuntoutusrahaa haetaan usein ammatilliseen koulutukseen, jos sairaus tai vamma heikentää työkykyä tai mahdollisuuksia ammatin tai työn valitsemiseen. Voit hakea nuoren kuntoutusrahaa myös esimerkiksi työelämälähtöisen työpajatoiminnan tai muun työhön valmistavan toiminnan ajalle, jossa tarvitset tukitoimia. Jos kuntoutumisesi on opiskelemista, Kela tutkii samalla mahdollisuutesi ammatilliseen kuntoutukseen opintojen ajalle. Myönteisen ammatillisen kuntoutuspäätöksen myötä voit saada tukea koulutarvikkeisiin ja muihin koulutuksen kustannuksiin.

Usein asiakkaat yllättyvät iloisesti kertoessani, että nuoren kuntoutusrahaa voi saada myös kesäisin kuntoutuksen väliajalla. Kuntoutuksen aikaiset työtulot eivät vaikuta nuoren kuntoutusrahan maksamiseen, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi kesätyötienesteistäsi Kelalle. Kuulostaako kuntoutusraha sinulle sopivalta väylältä kohti työelämää?

Monen ajatuksissa siintää jo syksyn opintopolku, joten nyt onkin hyvä hetki miettiä tukiasioita.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen hakeminen onnistuu näppärästi verkossa tai Nuoren kuntoutusraha -nimisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen lääkärin B-lausunto sekä henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä huoltajien ja kunnan asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmassa käydään läpi ammatillisen kuntoutumisesi mahdollisuudet ja tavoitteet sekä tukitoimet tai palvelut, joita tarvitset kuntoutuessasi. Suunnitelman laatimista varten sinun kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä esimerkiksi opettajaan, kouluterveydenhoitajaan tai sosiaaliohjaajaan.

Jos saat jo nuoren kuntoutusrahaa, muista toimittaa Kelaan ajoissa liitteet, joita tarvitaan kuntoutusrahan jatkoon syksyllä.

Aika moni nuori ehtii miettiä syksyisin, missä kuntoutusrahani viipyy. Kela seuraa kuntoutuksen toteutumista henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisesti ja neuvoo tarvittaessa päivittämään suunnitelmaa. Vinkkaankin opiskelijoita lähettämään hyvissä ajoin selvityksen opintojen etenemisestä, jotta kuntoutusrahan maksaminen saataisiin jatkumaan. Peruskoulussa opiskelevat toimittavat lukuvuoden aluksi läsnäolotodistuksen. Toisen asteen opiskelijoilta eli lukiolaisilta, ammattikoululaisilta ja valmentavaa koulutusta käyviltä pyydetään lukukauden aluksi läsnäolotodistus ja opintorekisteri- tai opintokirjaote, josta käy ilmi opintojen edenneen edellisen lukukauden aikana.  Korkeakouluopiskelija taas toimittaa seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä opintosuunnitelman ja selvityksen opintojen etenemisestä.

Monen ajatuksissa siintää jo syksyn opintopolku, joten nyt onkin hyvä hetki miettiä tukiasioita ja lähteä tarvittaessa hakemaan nuoren kuntoutusrahaa. Jos saat jo nuoren kuntoutusrahaa, tarkista edellisestä kuntoutusrahapäätöksestäsi jatkoa varten tarvittavat selvitykset. Liitteet toimitat helposti perille asiointipalvelussamme. Aurinkoista kesän jatkoa!

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.