Gå till innehåll

På rehabiliteringen fick Kirsi hopp för behandlingen av sin astma – ”Rädslan minskade”

Hälsa | 17.10.2018
Kirsi Kämäräinens trötthet, hosta, upprepade förkylningar och andningssvårigheter visade sig för fyra år sedan vara astma. På rehabiliteringskursen fick hon ny hjälp för sjukdomen som snabbt förvärras – trippelmedicin via en inhalator.
Lyssna på artikeln
Astma ei enää vaivaa Kirsi Kämäräistä.
Sjukskötaren Kirsi Kämäräinen, som lider av svår astma, fick på en rehabiliteringskurs höra om ett nytt läkemedel som skulle kunna hjälpa henne. ”Jag är glad att jag även som utbildad inom vårdbranschen fick ny information om astma.”

Den höstlika varma stranden vid Kallavesi lockar Kirsi Kämäräinen, 50, till ännu en kvällspromenad vid Kunnonpaikka i Siilinjärvi. Bakom sig har hon en uppiggande rehabiliteringsvecka som har inkluderat utomhusaktiviteter, fitnessboxning, gymträning, vattengymnastik, yoga, innebandy, gångtest, handledning av närings- och fysioterapeut, psykolog- och läkarbesök, motivation och uppmuntran, god mat och bäst av allt – kamratstöd.

”Jag gillar att livet är fullt av fart och fläng. Här fick jag även koncentrera mig på mitt eget välbefinnande”, berättar Kirsi, som lider av svår astma, om sin rehabiliteringsvecka.

Kirsi deltog i en anpassningskurs ordnad av FPA, riktad till personer som arbetar eller är borta från arbetslivet och har insjuknat i andningssjukdomar. När Kirsi ansökte om att få delta i kursen ställde hon upp mål för sig själv. Framför allt väntade hon på att under rehabiliteringsveckan få träffa andra som har upplevt samma sak och att få råd av sakkunniga. Hon njuter av att motionera och beslöt redan på förhand att hon skulle delta i så många ledda motionstimmar som möjligt. På kursen fick hon också prova på nya motionsformer, till exempel muskelvårdande foam rolling, HIIT-intervallträning eller baila pump.

Kirsi arbetar treskift. Även på jobbet visar stegmätaren som klickar i fickan alltid över 10 000 steg. Dessutom springer, joggar och vattenlöper hon sammanlagt sju timmar i veckan.

”Alla mina förväntningar uppfylldes. Ledarna sade att vi var en grupp som förde livliga och djärva samtal”, berömmer Kirsi sina kurskamrater. Hon arbetar själv som sjukskötare och vid sidan av arbetet studerar hon multidisciplinär rehabilitering.

”Jag är glad att även jag som utbildad inom vårdbranschen fick ny information om astma.” Det betyder att handledningen var välriktad och -planerad.”

Läkemedelsbehandlingen väcker diskussion – trippelmedicin som hjälp för svår astma?

Kirsi insjuknade i medelsvår astma för fyra år sedan efter att hon började på en ny arbetsplats. Trötthet, hosta, upprepade förkylningar och andningssvårigheter ledde till ett besök hos företagsläkaren. Vårdstigen framskred snabbt till en astmadiagnos, men astman framskred ännu snabbare. Hon var tvungen att nästan genast inleda medicinering och hon behövde kortisonkurer för att klara av arbetet. Den behandlande läkaren konstaterade att det inte längre fanns något man kunde lägga till i medicineringen.

”På rehabiliteringskursen fick jag ändå veta att det finns till och med två nya preparat som skulle kunna passa mig. Det gav stor tröst och en trygg känsla.”

Kirsi bedömer att även andra astmatiker säkert i sinom tid kan få nytta av den nya trippelmedicinen via en inhalator. Det officiella användningsområdet är behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men läkemedlen är desamma som i mediciner använda för behandling av svår astma.

”Användningsområdet kommer sannolikt att utvidgas till svårbehandlad astma. Det är enklare att använda nya mediciner när man endast behöver en inhalator för doseringen”, säger Laura Jäntti, överläkare inom rehabilitering vid Kunnonpaikka.

I rehabiliteringsveckan ingick gymträning. Under astmarehabiliteringskursen deltog Kirsi i så många gympapass som möjligt.

Allt som allt väckte läkemedelsbehandlingen en livlig diskussion i rehabiliteringsgruppen. Enligt Kirsi kan kunskapstörsten även vara ett tecken på att man inom hälsovården har så bråttom att man inte har tid att i tillräckligt stor omfattning sätta sig in i den individuella läkemedelsbehandling som varje astmatiker behöver. Kirsi anser att kursen korrigerade den här bristen bra.

Kunnonpaikkas läkare gick personligen igenom varje deltagares medicinering. På rehabiliteringen var det möjligt att få recept på nya mediciner och kursen erbjöd nya perspektiv på samtalen med den egna behandlande läkaren.

”Astma är unikt för varje person. För den som upplever kraftiga attacker och andnöd är läkemedelsbehandling ett livsvillkor. Även min rädsla för att kvävas minskade när jag fick veta att det finns läkemedel för stunder i nöd”, berättar Kirsi.

Näringsterapeuten tipsade om att minska intaget av socker

När astma utgör en del av vardagen kan motivationen att ta hand om sig själv ibland försvinna eftersom andningssjukdomen tröttar ut och minskar orken. Kirsi, som har levt ett mycket rörligt och hälsosamt liv, är bra på att uppmuntra både andra och sig själv, men utomstående kämpaglöd gjorde även henne gott.

”På kursen betonades ansvaret för det egna välbefinnandet. Åter en gång blev vi påminda om att verkligen ingen annan än du själv kan ta hand om ditt eget välbefinnande.”

På våren antog Kirsi veganutmaningen och gallrade bort alla produkter med animaliskt ursprung från sin kost. Astmasymptomen blev lindrigare.

”Jag var verkligen målmedveten och läste produktinformationerna noggrant. Särskilt när jag tog bort mjölken minskade slembildningen märkbart.”

Näringsterapeuten berättade hur en plötslig dos av kolhydrater får blodcirkulationen i lungorna att gå på övervarv.

Nu har Kirsi återgått till att äta fisk och vitt kött, men hon kommer att minska på sockermängden. Målet är att hon på uppföljningskursen efter sex månader ska kunna berätta för sina kurskamrater att hon inte längre prasslar lika mycket med godispåsar.

”Jag fick toppenmotivation till detta när näringsterapeuten berättade hur en plötslig dos av kolhydrater får blodcirkulationen i lungorna att gå på övervarv. En sockerkaskad förvärrar astman och kan orsaka till och med en mycket allvarlig attack. Det finns så mycket dolt socker i maten att hjärnans behov av glukos nog blir mättat av det”, säger Kirsi.

Työikäisten sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan kahdessa viiden päivän jaksossa. ”Meidän ryhmämme oli niin ihana, että monen kanssa varmasti soitellaan ennen seuraavaa tapaamista”, Kirsi kertoo.

Alla hade råkat ut för personer som bagatelliserat deras astma

Yrkesrelaterad astma diskuterades livligt av deltagarna, eftersom sju av nio deltagare i gruppen berättade att de insjuknar på grund av inomhusluften på arbetsplatsen. Ingen hade dock fått diagnosen yrkesrelaterad astma.

”Kriterierna är alltför strikta. Många har så allvarliga andningssvårigheter att de är tvungna att ta mediciner under den serie av PEF-mätningar som ingår i diagnoskriterierna. Få klarar av hela serien utan mediciner”, berättar Kirsi, som även själv många gånger behandlats på akuten.

Sju av nio deltagare i gruppen berättade att de insjuknar på grund av inomhusluften på arbetsplatsen

I gruppen kunde man prata förtroligt om den sorg och till och med bitterhet som förlorad hälsa för med sig. Alla hade också fått uppleva att andra bagatelliserade deras sjukdom. Till och med vårdpersonalen kan ibland underskatta andningssvårigheternas allvarlighet.

Kirsi berättar att många även hade upplevt det som vårdslöst att man när astman förvärras vanligtvis endast får tre dagar sjukledigt, även om läkarna säkert känner till att en behandling av detta skede tar en vecka. Den andra veckan behövs för att återhämta sig från den starka kortisonkuren redan på grund av att kortison orsakar sömnsvårigheter.

”Det var viktigt att få ge utlopp för de här känslorna i en grupp. Vi peppade varandra så att vi i fortsättningen bättre ska kunna stå på oss.”

Utbudet av rehabiliteringskurser är enormt

 • FPA ordnar årligen 2 400 rehabiliterings- och anpassningskurser för personer i olika åldrar.
 • Rehabiliteringskurser ordnas bland annat för personer som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, diabetes, metabolt syndrom, Parkinson, minnessjukdomar, dystoni, Crohns sjukdom eller colitis ulcerosa, depression eller ångest, cancer, ADHD, hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdomar eller epilepsi.
 • FPA ordar rehabiliteringskurser även för närståendevårdare och IKKU-kurser för multisjuka åldringar.
 • På kurserna erbjuds psykisk och fysisk handledning inför en ny livssituation och man uppmuntrar till mångsidig egenvård. Utöver handledning av sakkunniga och mottagningar erbjuder kurserna även värdefullt kamratstöd.
 • Du kan bläddra mellan kurserna till exempel enligt sjukdomsgrupp FPA:s sök efter rehabiliteringskurs.
 • Rehabiliteringskurserna är avgiftsfria. Rehabiliteringsdeltagaren kan ansöka om FPA:s rehabiliteringspenning för eventuell förlorad inkomst på grund av kursen. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Hur söker man till en rehabiliteringskurs?

 • Uppsök läkare. Bedöm tillsammans ditt behov av rehabilitering. Om läkaren rekommenderar rehabilitering skriver han eller hon ett så kallat B-utlåtande. Av det framgår hurudan rehabilitering läkaren rekommenderar och varför. I utlåtandet antecknas även rehabiliteringskursens mål.
 • Gör en ansökan. Fyll i och skriv ut blanketten KU 132r på FPA.fi eller FPA:s servicepunkt. Med den här blanketten ansöker du om rehabilitering enligt prövning. Till ansökan bifogar du läkarens B-utlåtande. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du ringa till rehabiliteringens servicenummer 020 692 205.
 • Skicka in ansökan med bilagor till FPA. Välj adressen till närmaste FPA-byrå och förse kuvertet med frimärke. Du kan också lämna in bilagorna via funktionen Meddelanden i FPA:s e-tjänst. Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobil-id. Själva ansökan kan inte skickas via e-tjänsten.
 • Vänta på beslutet. Inom några månader får du ett svar per post. Från FPA skickas uppgifterna även till din rehabiliteringsplats. Därifrån från du ett brev med inbjudan och förhandsinformation om rehabiliteringen. Du behöver inte själv boka något, endast komma till rehabiliteringen vid angiven tidpunkt. Om din ansökan förkastas kan du inte söka ändring av beslutet. Tappa inte modet utan kontakta FPA för att utreda om du kan ansöka om en annan rehabilitering.

 

Läs mer på FPA:s webbplats

Rehabiliterings- och anpassningskurser

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.