Gå till innehåll

Har ditt barn diabetes? Kom ihåg dessa FPA-stöd

Hälsa | 3.5.2017
Diabetes är en ganska vanlig sjukdom hos barn och den kommer ofta som en överraskning. Visste du att FPA stöder barn med diabetes och deras familjer?
Lyssna på artikeln
""
  1. Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för ett barn som på grund av sin sjukdom behöver regelbunden vård. Handikappbidraget är indelat i tre nivåer beroende på hur stort vårdbehov sjukdomen orsakar. Det är bra att uppge i ansökan om barnet också har andra kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller begränsningar.
  2. På anpassningskurser får hela familjen kamratstöd och information om sjukdomen. Du kan söka lämpliga kurser via vår sökfunktion.
  3. Barnet har rätt till specialersättning för läkemedel. Insulinpreparat hör till den högre specialersättningsklassen (100 %) och övriga diabetesläkemedel till den lägre specialersättningsklassen (65 %).
  4. FPA ersätter kostnader för undersökning eller behandling som ordinerats av en privatläkare.
  5. FPA ersätter också resekostnader som uppkommer på grund av behandling, undersökning eller rehabilitering som barnets sjukdom kräver.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.