Gå till innehåll

Vi satte igång med att röja upp servicestigarna

FPA betjänar | 13.4.2021
Kela sote-keskuksissa
Lyssna på artikeln

I november 2020 läste jag en intern platsannons som FPA lagt upp. I platsannonsen söktes projektarbetare som skulle skapa ett nytt en ny modell för samarbetet mellan FPA och social- och hälsocentralerna. Vid framtidens social- och hälsocentral får kunderna alla de social- och hälsovårdstjänster de behöver på ett och samma ställe.

När jag hade läst de första raderna satte jag mig genast rakare upp i stolen och slukade resten av platsannonsen. Jag hade inte haft några som helst planer på att sluta med mitt trevliga jobb som handläggningsspecialist inom rehabilitering och börja med något annat, men den här platsannonsen var helt enkelt som gjord för mig. I det här arbetet skulle jag ju på riktigt kunna påverka de missförhållanden som jag upplever att kunderna får möta.

I en tung livssituation vill ingen tvingas springa från ställe till ställe för att reda ut sina förmåner och rättigheter.

I det nuvarande regeringsprogrammet ingår ett program för arbetsförmåga där FPA deltar som samarbetspartner. Ett av programmets mål är att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för dem som är partiellt arbetsföra. Man försöker uppnå detta genom att skapa en tjänstehelhet där behovet av stöd för arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra arbetslösa personer identifieras och där tjänsterna och servicestigarna är kundorienterade. Målet är också att vi som är professionella inom området ska utveckla vår kompetens och utnyttja den för kundens bästa.

I en tung livssituation vill ingen tvingas springa från ställe till ställe för att reda ut sina förmåner och rättigheter. I en sådan situation vill krafterna inte räcka till för att ränna runt och gång på gång tvingas förklara sin situation för en ny person. Det som jag har upplevt som mest betydelsefullt i mitt arbete är att kunna hjälpa en kund på den här vägen som leder tillbaka till arbetslivet efter en sjukdom eller trots en sjukdom.

Det finns många olika sätt att återställa arbetsförmågan men när dessa behövs i praktiken kan nog situationen te sig rätt förvirrande för kunden.

Det finns många olika sätt att upprätthålla och återställa arbetsförmågan men när dessa behövs i praktiken kan nog situationen te sig rätt förvirrande för kunden. Ett sätt att stödja arbetsförmågan är rehabilitering.

Rehabilitering är en krävande och omfattande helhet. I mitt arbete stöter jag ofta på situationer där en kund berättar att en läkare rekommenderat rehabilitering för honom eller henne. När jag sedan frågar hurdan rehabilitering läkaren rekommenderat, är saken alls inte klar för kunden. Rehabilitering kan avse såväl gruppgymnastik vid en hälsocentral som utbildning som bekostas av en arbetspensionsanstalt eller mångårig psykoterapi. Rehabiliteringen kan vara yrkesinriktad, social eller medicinsk. Rehabilitering ordnas bl.a. av den specialiserade sjukvården, FPA, patientorganisationer, företagshälsovården, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och socialbyråer.

Min arbetsansökan lyckades och jag fick ett fantastiskt nytt jobb! Nu är jag en av tio projektarbetare vid FPA som arbetar inom projektet FPA vid social- och hälsovårdscentralerna (Kela sote-keskuksissa) som är en del av programmet för arbetsförmåga. Jag får vara med om att förnya det krångliga och invecklade nätverket av servicestigar och utveckla det på så sätt att det blir enklare och tydligare för kunderna. Vi projektarbetare arbetar på olika håll i Finland och var och en av oss deltar i egna lokala projekt. Jag deltar i projekten för arbetsförmåga i Mellersta Nyland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland.

Vårt mål står klart: vi vill att framtidens social- och hälsocentral ska vara en plats där kunderna lätt kan sköta sina ärenden, i tid få hjälp i frågor som anknyter till arbetsförmågan och få alla de tjänster de behöver. Under de närmaste månaderna förbättrar vi de servicestigar som anknyter till arbetsförmågan. Vi kommer i fortsättningen att regelbundet uppdatera den här bloggen och berätta hur förbättrandet av stigarna framskrider samt hur det går för oss projektarbetare.

Satu Laakoli,
en som röjer upp stigar vid FPA

Den här texten hör till bloggserien FPA vid social- och hälsocentralerna i vilken man följer upp hur servicestigar som anknyter till arbetsförmåga röjs upp så att de blir smidigare för kunderna.

""

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.