Gå till innehåll

Varför söker sig finländare utomlands för att få vård?

FPA betjänar | 16.3.2018
Pia Komi
Lyssna på artikeln

När jag träffar folk på olika evenemang eller mässor är det nästan alltid någon som undrar varför i hela världen man skulle åka utomlands för att få vård. Det är en bra fråga, för i Finland har vi ju tillgång till en god vård av hög kvalitet.

Det är sant att bara en liten del av finländarna åker utomlands för att få vård och väldigt få kommer ens att tänka på den möjligheten. I EU-barometern år 2015 utreddes hur villiga européerna var att söka vård i ett annat land. Då var det endast danskarna som var mindre intresserade än finländarna av vård utomlands. Av finländarna svarade 17 procent att de gärna skulle åka till ett annat EU-land för att få vård, medan motsvarande tal för danskarnas del var bara 11 procent. Länder som låg i topp i fråga om intresse för vård utomlands var Malta (78 %), Holland (67 %) och Cypern (66 %). Enligt samma undersökning hade endast 2 procent av EU-medborgarna faktiskt åkt till ett annat EU-land för att få vård.

Det är sant att bara en liten del av finländarna åker utomlands för att få vård och väldigt få kommer ens att tänka på den möjligheten.

Varför vård utomlands? Enligt olika undersökningar är de vanligaste orsakerna till att man söker vård utomlands till exempel lägre priser och möjligheten att få vård snabbare. Vårdköerna kan vara kortare i ett annat land. Dessutom kan det vara enklare att resa till vårdställen utomlands, och det är en sak som påverkar beslutet. Det går snabbt att ta sig från Finland till Estland, framför allt från huvudstadsregionen. I Estland kan man också få vård på finska. För många finländare är det viktigt att få vård på sitt eget modersmål. Man känner sig tryggare om man förstår vad som sker i olika vårdsituationer.

Vissa åker utomlands för att få sådan vård som inte ges i Finland. När det gäller sällsynta sjukdomar kan det också hända att den bästa medicinska kunskapen har koncentrerats till ett visst EU-land. Det finns också de som vill behandlas av en känd toppkirurg eller vid en viss klinik.

Vissa åker utomlands för att få sådan vård som inte ges i Finland.

Vård utomlands lockar också om stället är bekant. Personer som tidigare har bott utomlands känner väl till landet, språket och kulturen. Kanske de också har släktingar eller bekanta där, som de kan bo hos medan de återhämtar sig efter vården eller ingreppet. Ibland är det också så att den som redan har fått vård i ett annat EU-land vill fortsätta vårdrelationen med en läkare som är bekant sedan tidigare.

Vissa söker vård i samband med en semesterresa. En del låter kontrollera sina tänder eller går till en ögonläkare under en vecka på badhotell. Man reser alltså inte utomlands enkom för att få vård, utan väljer att kombinera sin semester med ett besök hos en läkare. Naturligtvis kan man också insjukna plötsligt under en utlandsresa och blir tvungen att vända sig till en läkare.

Vänner och bekanta som rekommenderar ett visst ställe har också betydelse: ”Min kompis fick god vård i Tyskland, så varför skulle inte också jag resa dit?”. Ibland är det reklam för olika kliniker utomlands som väcker ens intresse för att åka iväg.

Folk vill ha vård nära sitt hem och på sitt eget språk.

Den vanligaste orsaken till att man inte är intresserad av vård utomlands är att man är nöjd med den vård som ges i Finland. Om man ser på hur nöjd befolkningen är med vården i sitt hemland hittas Finland på första plats: Enligt EU-barometern är 78 procent av finländarna nöjda med den vård de får här och har inga behov av att söka sig utomlands. Man vill också få vården nära sitt hem och på sitt eget språk. En bidragande orsak till det svala intresset för att söka vård i ett annat land är att människor inte känner till vilka rättigheter de har och inte heller vet vilken vård de kan få utomlands och vad vården kostar.

Det finns många olika orsaker till att folk åker utomlands för att få vård. Oberoende av om valet är Finland eller något annat EU-land är det viktigaste att patienten får en god vård av hög kvalitet och vid rätt tidpunkt. Den som behöver information om vård utomlands kan vända sig till Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Vi står gärna till tjänst och hjälper efter bästa förmåga. Också på webbplatsen Vårdenhetsval.fi hittar du nyttig information om du funderar på åka utomlands för att få vård.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.