Gå till innehåll

När en närstående avlider, stannar tiden upp

FPA betjänar | 25.9.2018
Jaana Martikainen
Lyssna på artikeln

Det är inte alltid lätt att tala om döden och inte heller att möta någon som förlorat en närstående. Man vill nödvändigtvis inte ens tänka på döden när livet lunkar på. Som kundrådgivare på FPA möter jag då och då personer som nyligen drabbats av sorg och bestörtning. Ofta är underrättelserna och rådfrågningarna mitt i sorgen mycket rörande och får en att stanna upp.

Varför måste mamma dö precis när jag skulle ha behövt hennes stöd i min nya livssituation?

När en närstående avlider, stannar tiden upp för en stund. Sorgen är utan like och alltid personlig. Ingen annan kan bestämma eller befalla vilka känslor man får ha. Sorgen kan få en att stanna upp, och den kan lamslå och riva sönder. Sorgen och förlusten kan också få en att göra och ordna vissa saker för att man ska klara av vardagen på något sätt. Den som förlorar en anhörig har ingen lätt sits. Att ordna med begravningen kan hjälpa någon medan andra i sin tur paralyseras totalt. På FPA:s webbplats finns en minneslista som kan vara till hjälp.

Min egen mamma blev svårt sjuk när jag väntade mitt första barn. Efter att ha kämpat i flera år avled hon, och det skulle aldrig i förväg ha kunnat gå att föreställa sig den djupa sorgen. Mitt bland de omtumlande känslorna kände jag ändå djup tacksamhet över att ha fått hålla kvar min mamma ända fram till vuxen ålder. I sinnet stampade jag också själviskt med foten och frågade mig ilsket varför mamma måste dö precis när jag skulle ha behövt hennes stöd i min nya livssituation. Döden ber dock aldrig om lov eller lämplig tid.

Ekonomiska bekymmer kan ytterligare förvärra en redan i sig svår sits.

Vid sidan av sorg och saknad kan en anhörigs bortgång medföra även andra bekymmer. Exempelvis kan ekonomiska bekymmer ytterligare förvärra en redan i sig svår sits. På vissa villkor uppstår rätt till familjepension efter en make, maka eller förälder. Information om familjepension via FPA finns bland annat på vår webbplats.

För dem som förlorat en anhörig har FPA ett eget servicenummer (Efterlevandepensioner). Ofta frågar man mig om FPA måste underrättas om en närstående avlider. Om den anhöriga har fått exempelvis pension via FPA, lönar det sig att så fort som möjligt underrätta FPA om dödsfallet. FPA betalar pensionen fram till slutet av den månad under vilken pensionstagaren har avlidit. I fråga om anhöriga som dör på sjukhus eller en vårdanstalt informeras befolkningsdatasystemet, som i sin tur underrättar FPA och övriga pensionsanstalter om det inträffade. Jag deltar i den stora sorgen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.