Gå till innehåll

Namnet skämmer inte webbplatsen!

FPA betjänar | 10.12.2019
Pia Komi
Lyssna på artikeln

”Är du bekant med webbplatsen Vårdenhetsval.fi?”
”Tack, men det är inte aktuellt för mig just nu. Jag har inte behov av något äldreboende ännu!”

Jag har fört ovanstående diskussion flera gånger. ”Vårdenhetsval” och det finska ”hoitopaikanvalinta” har associerats med förutom äldreboende också med daghem för barn, med social- och hälsovårdsreformen som kastades omkull tillsammans med den förra regeringen samt med hunddagis. Egentligen är Vårdenhetsval.fi en webbplats med information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Jag får väl erkänna att jag själv inte heller nödvändigtvis skulle koppla ihop namnet med hälsotjänster.

Egentligen är Vårdenhetsval.fi en webbplats med information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands.

Det har alltså blivit dags att hitta ett bättre namn för vår webbplats. Vi har tagit lärdom av den här erfarenheten och letat efter ett nytt namn tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. I våras testade vi fyra nya finska namnalternativ: EU-terveys.fi, Hoitoonulkomaille.fi, Hoitoeuroopassa.fi och EU-terveydenhoito.fi. Vi frågade vilket namn som skulle vara bäst, varför ett visst namn skulle vara bra eller dåligt och vilka associationer namnen ger. Vi fick svar förutom av vårt klientråd och våra samarbetspartner, också av kunder som deltagit i ett blindtest via sociala medier. De som deltog i blindtestet visste inte vilken aktör som låg bakom frågorna, utan de svarade helt enligt de associationer namnen gav dem.

Vi har tagit lärdom av den här erfarenheten och letat efter ett nytt namn tillsammans med våra kunder och samarbetspartner.

Föreställningarna som de kandiderande namnen skapade var belysande. EU-terveys (EU-hälsa) fick dem som svarade att fundera över hur frisk Europeiska unionen är. Kanske man kunde hitta politik eller direktiv på sidorna? Eller eventuellt statistikuppgifter om européernas hälsa? Hoitoon ulkomaille (ung. Att åka utomlands för vård) ledde dem som svarade åt rätt håll. Man upplevde att namnet syftade till en verksamhet, dvs. till att åka utomlands för att få vård. De som svarade funderade ändå över om man med namnet kan avse skönhetskirurgi eller kanske mentalvårdstjänster. Även Hoito Euroopassa (Vård i Europa) väckte frågor om vad för tjänster det riktigt är fråga om. Det här namnet uppfattades som tvetydigt av många finskspråkiga. Jag hade ogärna velat gå ut på gator och torg för att – på finska – fråga om Hoito Euroopassa låter bekant.

Namnet EU-terveydenhoito (EU-hälsovård) var överlägset bäst på att föra in dem som svarade på rätt spår. Man antog att det var fråga om en saklig informationssida som erbjuder råd om var och hur man får hälsovård i EU-länder. Namnet beskrevs som pålitligt, officiellt och kompetent. Det här passar oss bra.

Vårdenhetsval.fi är alltså i fortsättningen EU-hälsovård.fi. Webbplatsen får nytt namn, utöver på finska och svenska, också på engelska och nordsamiska: EU-healthcare.fi och EU-dearvvasvuođadikšun.fi.

Vårdenhetsval.fi är alltså i fortsättningen EU-hälsovård.fi.

På webbplatsen hittar du svar på bland annat följande frågor:

  • Hur ska jag göra om jag vill åka till tandläkaren i Tallinn?
  • Och hur är det om jag behöver gå till läkaren under mina utbytesstudier i Köpenhamn?
  • Vad har jag för nytta av det europeiska sjukvårdskortet?
  • Kan jag köpa receptbelagda läkemedel från utlandet?
  • Hurdana är hälsotjänsterna i Spanien?
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.