Gå till innehåll

Kanslispråket på gott och ont

FPA betjänar | 3.3.2017
Lyssna på artikeln

”Om en beviljad förmån krävs tillbaka p.g.a. en ny förmån, så skriv inte att den har beviljats som ett förskott på en emotsedd förmån. Det är byråkratiskt fikonspråk som FPA – såvitt jag vet – försöker komma bort från. Använd hellre vardagsspråk. På nätet undrar man förgäves vad det här betyder.”

Den här kundresponsen som vi nyligen fick är ett tydligt exempel på ett av problemen med byråkratspråket. Jag har jobbat som språkvårdare på FPA i knappt ett år. Den gångna tiden har visat att långa meningar och annat s.k. byråkratspråk för det mesta är ganska lätt att reda ut. Däremot innebär just ordvalen mer arbete. Det bästa är vanligen att kalla ett hus för ett hus och en hund för en hund. Det här strävar vi verkligen efter på FPA, även om våra hus ibland kan vara riktiga labyrinter.

Det bästa är vanligen att kalla ett hus för ett hus och en hund för en hund.

Jag har själv nyligen funderat bl.a. på termen frysning av pensionsinkomster. Den t.o.m. lite poetiska termen innehåller inga svåra ord. Ändå kan man inte sluta sig till vad den betyder. Det är inte fråga om sådan frysning som man kan råda bot på genom att köpa spolarvätska på bensinstationen. Frysning av pensionsinkomster handlar i stället om vissa pensioner och vilket index pensionerna höjs enligt. En mängd information har alltså här klämts in i en enda term, vilket också är typiskt för andra termer.

Ur språkvårdarens synvinkel är det både en välsignelse och en förbannelse att kunna klämma in en enorm mängd information i ett par, tre ord. Det är en välsignelse när kommunikationen sker mellan experter. Däremot är det en förbannelse när samma sak ska uttryckas så att alla ska förstå. Det finns nämligen ingen lista över enklare ord som de svåra termerna enkelt kan ersättas med. För att förklara vad det handlar om behövs många meningar, samtidigt som man är pinsamt medveten om att kunden inte är intresserad av flera sidor långa förklaringar.

Ur språkvårdarens synvinkel är det både en välsignelse och en förbannelse att kunna klämma in en enorm mängd information i ett par, tre ord.

Å andra sidan är inte heller längden på förklaringen det största problemet, utan hur mycket man över huvud taget kan åstadkomma enbart med hjälp av ord. Jag har upplevt verklig otillräcklighet när jag med bokstäver har försökt förklara hur sjukpenningen räknas ut eller kvinnliga pars rätt till faderskapspenning.

Ibland stöter man i termdjungeln på främmande ord som ändå är ganska lätta att förstå. Sådana är t.ex. minibuss med tillstånd för kollektivtrafik som har att göra med reseersättningar och hästassisterad individuell verksamhet och smågruppsverksamhet som har att göra med rehabilitering. Båda är obestridligt byråkratspråk, men ger ändå större upphov till glädje än till huvudbry.

Språkvård är ett petgöra, som sker i ämbetsverkets kulisser. Därför är det värdefullt att även få respons direkt av kunderna. Personen som gav den respons som citeras i början av bloggen lämnade tyvärr inte sina kontaktuppgifter. Jag skulle ha tackat för ett bra förslag och svarat att en av språkvårdarens viktigaste utgångspunkter sammanfattas i responsen: obetydliga ordval blir viktiga om de används i fel sammanhang.

Språkvård är ett petgöra, som sker i ämbetsverkets kulisser.

FPA förnyar just nu sina webbsidor om olika förmåner. Snart står texterna om bostadstillägg på tur. Om det på de nuvarande sidorna finns något som är svårt att förstå får du gärna berätta det för mig per e-post på adressen jenni.viinikka@fpa.fi. Jag tar mycket gärna emot all sorts respons om det språk som används inom FPA.

 

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.