Gå till innehåll

Har även du rätt till barnbidragets ensamförsörjartillägg?

FPA betjänar | 4.5.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

”Men vi har ju gemensam vårdnad”, svarade min vän när jag frågade om hon kommit ihåg att ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Min vän flyttade isär från sin sambo för cirka fyra månader sedan. För henne var det något helt nytt att man kan få barnbidragets ensamförsörjartillägg även om man har gemensam vårdnad.

Det går lättast och snabbast att ansöka om ensamförsörjartillägg genom att fylla i ansökan i FPA:s e-tjänst.

Barnbidragets ensamförsörjartillägg uppgår till 48,55 euro per månad för varje barn som berättigar till barnbidrag. En barnbidragstagare som varken är sambo eller gift har rätt till tillägget. Att föräldrarna har gemensam vårdnad eller att barnet bor hos vardera föräldern exempelvis en vecka i taget utgör inte något hinder för att få ensamförsörjartillägg.

Tillägget betalas inte ut automatiskt utan barnbidragstagaren måste ansöka om det. Det gör man lättast och snabbast genom att fylla i ansökan i FPA:s e-tjänst. Tillägget kan sökas sex månader i efterskott, och rätten till tillägget uppkommer från början av månaden efter den månad när paret i fråga har flyttat isär.

Ensamförsörjartillägg kan inte betalas till samboende ens om den andra sambon inte är förälder till barnet. Det kan alltså finnas fall där faderskapet inte fastställts över huvud taget och mamman därför är ensamförsörjare men bor tillsammans med en ny partner. Då har mamman inte rätt till ensamförsörjartillägget. I och med den könsneutrala äktenskapslagen, som trädde i kraft i början av mars, betraktas samkönade par som sambor, varvid också ett sådant samboförhållande utgör ett hinder för att få ensamförsörjartillägg.

Ibland är boendeförhållandet inte alldeles tydligt. Då måste FPA höra efter om det är fråga om ett samboförhållande eller inte.

Ibland är boendeförhållandena inte alldeles tydliga- Då måste FPA höra efter om det är fråga om ett samboförhållande eller inte. Detta kan komma som en överraskning om man exempelvis flyttar in i en ny bostad och den föregående bostadsinnehavaren har glömt att ändra adressen; då kan det enligt befolkningsregisteruppgifterna verka som om flera vuxna bor i bostaden. Ensamförsörjartillägget avbryts aldrig utan att mottagaren hörs, och barnbidragstagaren ges möjlighet att ge sin egen utredning i frågan.

Läs också: Så här påverkas barnfamiljens förmåner av att föräldrarna separerar

Den som ingår äktenskap kan inte få ensamförsörjartillägg – ens i det fall att makarna bor isär. Detta kan överraska dem som gifter sig men som av praktiska skäl inte flyttar ihop tills vidare. Vid en skilsmässa vidtar rätten till ensamförsörjartillägg däremot genast från månaden efter att makarna flyttar isär även om skilsmässan officiellt träder i kraft först efter betänketidens utgång. Att makarna flyttat isär måste dock ha berott på att de brutit med varandra. Om de flyttar isär exempelvis på grund av att arbetsplatserna ligger på olika orter föreligger ingen rätt till ensamförsörjartillägg.

Trots att det redan gått fyra månader sedan separationen hinner min vän ännu ansöka om tilläggen i efterskott.

Min vän blev glad när hon fick höra att hon har rätt till ensamförsörjartillägget även om hon och barnets pappa har gemensam vårdnad och barnet tillbringar mycket tid hos sin pappa. Trots att det redan gått över fyra månader sedan de skildes hinner min vän ännu ansöka om tilläggen i efterskott. Hädanefter betalas ensamförsörjartillägget till henne i samband med barnbidraget. Det var tur att saken kom på tal nu och inte efter flera år.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.