Gå till innehåll

”Men vi är ju gifta!”

FPA betjänar | 21.9.2017
Jaana Martikainen
Lyssna på artikeln

Ofta ringer en make/maka, förälder, ett barn eller någon annan till FPA:s kundservice och vill i allmänhet endast hjälpa till och skynda på en anhörigs ärende. Det kan komma som en överraskning att ärendet eventuellt endast kan skötas på allmän nivå.

När man i kundservicen inte kan berätta för uppringaren om den anhöriges ansökan behandlas eller om läkarutlåtandet har anlänt till FPA leder detta lätt till en överraskande servicesituation. ”Men jag har ju alltid skött alla de här ärendena till varje ställe” eller ”men vi är ju gifta”.

Inte ens äktenskap berättigar till att sköta den andra partens förmånsärenden.

Mötet kan få en knagglig inledning ur kundens perspektiv då kundrådgivaren börjar ställa frågor om ifall uppringaren har rätt eller fullmakt att sköta kundens ärenden. Detta kan leda till en känsla av att FPA med flit gör det besvärligt att sköta ärenden. När någon sköter en annan persons ärenden måste man dock alltid kontrollera personens rätt att få information, inte ens äktenskap berättigar någon till att sköta den andra partens ärenden.

Situationen är besvärlig eftersom det vanligtvis är frågan om en uppriktig vilja att skynda på den anhöriges ärenden. En ung fullvuxen vill nödvändigtvis inte själv ringa till kundservicen. Maken eller makan kan ha stressigt på jobbet och hinner inte ringa.

Vi på FPA kan ändå inte överlämna en annan persons uppgifter eller diskutera hans eller hennes ärenden med dig om vi inte i kundservicen kan vara säkra på att du har tillstånd att sköta den andra personens ärenden. En besvärlig situation ibland, för båda parterna.

Du kan lita på att inte vem som helst kan få dina uppgifter genom att ringa till kundservicen. Uppringarens rätt att få information kontrolleras alltid.

Å andra sidan betyder detta att du kan lita på FPA. Du kan lita på att inte vem som helst kan få dina uppgifter genom att ringa vår kundservice. Uppringarens rätt att få information kontrolleras alltid.

Själv ville jag säkerställa att min hustru vid behov kan sköta mina FPA-ärenden. Därför skrev vi för några år sedan fullmakter åt varandra. Med en fullmakt kan du ge en annan person rätt att sköta alla dina förmånsärenden hos FPA eller begränsa fullmakten till att endast gälla för vissa förmåner eller ärenden.

Intressebevakare, intressebevakningsfullmäktige och vissa myndigheter kan även sköta ärenden för kundens räkning. Rätten att få information grundar sig på lagen. Kunden måste kunna lita på att hans eller hennes uppgifter endast överlåts till utomstående på välmotiverade grunder. Det viktigaste är att handläggningen av ärendena framskrider och sköts på rätt sätt och framför allt med respekt för var och ens rättigheter.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.