Gå till innehåll

Det går inte att få pengar två gånger för samma tid

FPA betjänar | 5.9.2018
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Vad är det här nu för skoj och varför har man inte sagt något tidigare? Jag fick arbetsmarknadsstöd, men FPA tog en del. Har man betalat mig för mycket eller vad är det fråga om?”

Som förmånshandläggare får jag ofta liknande frågor. En del har till och med hunnit anföra besvär när de förundrat sig över att en redan beviljad förmån inte kommit in på kontot. Då lönar det sig att kolla om man redan fått grundläggande utkomststöd för samma tid.

En del arbetsgivare kan bevilja löneförskott. När avlöningsdagen sedan stundar drar arbetsgivaren från lönen av den andel som den anställda fått i förväg. Principen är precis densamma när FPA i förväg betalar ut grundläggande utkomststöd för någon primär förmån som är att vänta. Det grundläggande utkomststödet är nämligen en sistahandsförmån, vilket innebär att man först måste ansöka om de primära förmåner som man har rätt till innan man kan få grundläggande utkomststöd.

För den som måste vänta och saknar besparingar är tiden lång.

Som exempel vill jag föra fram utkomstskyddet för arbetslösa, som utgör den primära förmånen för arbetslösa. Den som är arbetslös ska anmäla sig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån och klargöra sin rätt till arbetslöshetsunderstöd. Att fatta beslut om arbetslöshetsunderstöd går inte alltid i en handvändning, eftersom ansökan kan kräva många bilagor och arbets- och näringsbyråns utlåtande. Att få handlingarna kan ta flera veckor. För den som måste vänta och saknar besparingar är tiden lång. Vid ekonomiska svårigheter kan det grundläggande utkomststödet komma till undsättning. Stödet beviljas då som förskott på det arbetsmarknadsstöd som är att vänta. Vad innebär detta i grund och botten?

Jag ger ett exempel: Eija började arbeta i juni, men arbetet slutade i och med att prövotiden hävdes den 31 juli 2018. Genast den 1 augusti anmälde sig Eija som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. På grund av semestrarna tog det längre än normalt att få ett arbetsintyg från arbetsgivaren. Arbets- och näringsbyrån måste utreda om Eija själv var orsaken till att anställningen avslutades och om hon därför borde utsättas för sanktioner. Genast efter att arbetet slutade lämnade Eija till FPA in en ansökan om arbetsmarknadsstöd, men ansökan kunde inte handläggas på grund av avsaknaden av arbetsintyg, den sista lönespecifikationen och arbets- och näringsbyråns utlåtande.

Nu är vi redan inne i september, men handläggningen är på hälft eftersom utlåtandet alltjämt saknas. Eija har redan använt den sista lönen för sina obligatoriska utgifter, och septemberhyran är obetald. I augusti ansökte Eija om grundläggande utkomststöd via FPA, eftersom hon inte hade några andra inkomster än bostadsbidraget. Det grundläggande utkomststödet beviljades för augusti och september, och Eija lyckas betala hyran också för september. I beslutet anges att FPA som kvittering av det grundläggande utkomststödet kommer att kräva tillbaka arbetsmarknadsstödet för september så fort FPA fattar beslut om arbetsmarknadsstödet. Det går nämligen inte att få pengar två gånger för samma tid. Utkomststödet krävs inte tillbaka för den första månaden.

Det går inte att få pengar två gånger för samma tid.

I mitten av september får FPA arbets- och näringsbyråns utlåtande utan hinder och kan äntligen handlägga ansökan om arbetsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsstödet beviljas från och med den 1 augusti. I beslutet anges att Eija själv får pengarna för tiden från den 1 till den 30 augusti, men att FPA tar ut arbetsmarknadsstödet för dagarna i september, eftersom Eija redan fått de pengarna i form av grundläggande utkomststöd. Eija har således rätt till arbetsmarknadsstöd genast från arbetslöshetens början, men eftersom beslutet dragit ut på tiden så att säga lånar FPA pengarna till henne och kräver dem sedan tillbaka när arbetsmarknadsstödet för dagarna i september betalas ut.

FPA så att säga lånar pengarna och kräver dem sedan tillbaka när stödet för septemberdagarna betalas ut.

Om förmånsbeloppet är mindre än normalt i och med att FPA krävt tillbaka en del, lönar det sig att kolla om du själv eller någon familjemedlem har fått grundläggande utkomststöd för samma tid. I så fall har FPA enligt lag rätt att återkräva ”lånet”. Besluten och utbetalningsspecifikationerna hittar du via e-tjänsten på FPA:s webbplats. Eventuella kvitteringar anges också i de förmånsbeslut som du får i brevlådan så det lönar sig att läsa igenom dem noggrant. Om det är något du funderar över kan du med fördel kontakta FPA och be om råd.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.