Gå till innehåll

Beslutet dröjer – varför?

FPA betjänar | 5.9.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Jag lämnade in min ansökan för redan 5 veckor sedan men jag har inte fått något beslut. Varför kan ni inte bara fatta beslutet?

FPA får varje dag en ofantlig mängd ansökningar om olika förmåner, både elektroniskt och på papper. I den ordning som de kommer in, förs ansökningarna över till handläggare som kontrollerar att de innehåller alla de uppgifter som krävs. Om så är fallet fattas beslutet genast. Om något saknas överförs ansökan till att vänta på den dag då tilläggsutredningarna ska lämnas in. När kunden gör sin ansökan via nätet får han eller hon i slutet av ansökan en lista över bilagorna som krävs samt ett datum när de senast ska inlämnas.

Kunden måste själv se till att de handlingar som krävs är framme i tid eller komma överens om förlängd tid. Efter det påminner systemet inte längre separat om bilagorna.

FPA:s förmånshandläggare är ofta tvungna att begära om bilagor till ansökningar på papper och bevilja en tidsfrist för returneringen av bilagorna. Bilagorna begärs i första hand per telefon eller som meddelanden via e-tjänsten. Om kunden inte har aktiverat meddelandetjänsten, inte har angett sitt telefonnummer eller inte kan nås per telefon begärs tilläggsuppgifterna per brev. Det är det allra långsammaste sättet att handla, men i vissa fall det enda sättet om kunden inte kan nås på annat sätt.

Brev är långsammast, men i vissa fall det enda sättet att nå kunden.

Ofta behövs tilläggsuppgifter även från samarbetspartner, såsom TE-tjänsten. FPA begär så snabbt som möjligt de uppgifter som behövs men kan inte påverka hur snabbt samarbetspartnern skickar uppgifterna. Om handläggningen av utkomstskydd för arbetslösa väntar på TE-tjänstens utlåtande kan FPA inte göra annat än att vänta tills utlåtandet kommer.

Jag ofta i sociala medier läst kritik om hur handläggningen av ansökan om utkomstskydd för arbetslösa dröjer flera veckor hos FPA och att man utan orsak krånglar till det. För min egen del kan jag åtminstone försäkra att jag fattar beslutet genast då det är möjligt.

Sökanden kan själv påverka hur smidigt handläggningen sker. Det lönar sig att fylla i ansökan omsorgsfullt så att till exempel inte kontonumret eller underskriften saknas. Utan dem kan vi inte fatta ett beslut. Det lönar sig att skicka bilagorna i tid. Det lönar sig att fråga om man är osäker på vilka bilagor till ansökan behövs.

Det lönar sig absolut för dem som använder FPA:s nättjänst att aktivera den dubbelriktade meddelandetjänsten.

För dem som använder FPA:s nättjänst lönar det sig att aktivera den dubbelriktade meddelandetjänsten. Det innebär att den som handlägger ansökan kan skicka meddelanden som rör ansökan till kunden och inte endast svara på de meddelanden kunden skickar. Detta gör att handläggningen i många fall kan ske både enklare och snabbare.

Du kan kontrollera ansökningstiderna på vår webbplats eller på ansökningsblanketten i pappersformat. Ansökan ska lämnas in i tid, men inte för tidigt. Åtminstone den som för allra första gången ansöker om utkomstskydd för arbetslösa bör ha tålamod och lämna in ansökan först när självrisktiden (7 vardagar) har löpt ut. Meddelandet om arbetslöshetstid kan inte handläggas om självrisktiden inte har uppfyllts. Och meddelandet kan inte fyllas i på förhand.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.