Gå till innehåll

Samarbetet mellan diakoni­arbetet, social­arbetet och FPA fungerar: ”Vi når nya kunder som är i behov av stöd”
I Nekala i Tammerfors har man provat multiprofessionell rådgivning på initiativ av en diakoniarbetare i södra församlingen. FPA:s servicerådgivare är på plats en gång i månaden. För majoriteten av kunderna är FPA:s förmåner och tjänster helt okända.
FPA betjänar | 10.4.2024

Nyaste artiklar

HEM & FAMILJ | 15.2.2024
”Hyresskulderna ökar när ekonomin tryter”
När utkomststöden försämras kan hyresgästernas försörjningssvårigheter bli synliga för hyresvärdarna. Suomen Vuokranantajat ry:s verksamhetsledare Sanna Hughes ser inte framtiden som fullständigt hopplös. En ny FPA-tjänst hjälper enligt Hughes hyresvärdarna att uträtta ärenden med FPA.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.