Siirry sisältöön

Työttömyysturvan maksu edellyttää lausuntoa – entä jos lausunto viipyy?

Työ & Toimeentulo | 28.11.2022
Kela ja työttömyyskassat maksavat työttömyysturvaa TE-palveluiden tai kuntakokeilun antaman työvoimapoliittisen lausunnon perusteella. TE-palvelut ja kuntakokeilut siirtyvät vuodenvaihteessa käyttämään uutta henkilötietojärjestelmää. Muutoksella on vaikutusta työvoimapoliittisten lausuntojen antamiseen alkuvuonna. Tämä voi puolestaan vaikuttaa siihen, milloin asiakas saa rahansa.
Anniina Lapinkaski
etuuskäsittelijä
Kuuntele artikkeli

Työvoimapoliittisen lausunnon antajan eli TE-palvelujen tai kuntakokeilun tehtäviin kuuluu tutkia, onko hakijan työttömyysturvan maksamiselle mitään työvoimapoliittista estettä. Esteitä voivat olla esimerkiksi päätoiminen opiskelu, yritystoiminta tai työsuhteesta irtisanoutuminen ilman hyväksyttävää syytä. Jotta liikamaksut vältettäisiin, työttömyysturvan maksatus joudutaan usein keskeyttämään asiakkaan tilanteen tutkimisen ajaksi. Maksamista voidaan jatkaa vasta, kun uusi lausunto on saatu.

Aiemmin TE-palveluiden ja kuntakokeilujen käyttämä tietojärjestelmä osasi luoda asiakkaalle automaattisen selvityspyynnön silloin, kun jostain asiasta tarvittiin lisätietoa, jotta oikeus työttömyysturvaan saatiin tarkistettua. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ne, joissa hakija ilmoittaa TE-palveluille sähköisesti työsuhteen päättymisestä tai ne, joissa selvitetään, onko hakija hakenut töitä sovitulla tavalla.  

Järjestelmäuudistus voi aiheuttaa viiveitä.

Tietojärjestelmään tehdään vuodenvaihteessa uudistus, jonka vuoksi automaattisia selvityspyyntöjä ei enää tule muutamaan kuukauteen. Automaattinen toiminto saadaan takaisin käyttöön arviolta helmikuussa. Siihen saakka TE-palveluiden tai kuntakokeilun työntekijät tekevät kaikki selvityspyynnöt käsityönä.

Asiakkaan ilmoittama asia, vaikkapa yritystoiminnan aloittaminen, nousee virkailijan muistilistalle ja hän tekee asiakkaalle selvityspyynnön. Asiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa vastata siihen ja toimittaa mahdolliset pyydetyt liitteet. Jos pyydetyt tiedot saapuvat määräajassa, virkailija antaa tietyissä tapauksissa itse asiakkaalle lausunnon, jonka perusteella Kela tai työttömyyskassa tietää voiko työttömyysturvan maksamista jatkaa.

Jos asiakas on esimerkiksi laiminlyönyt työnhakuvelvollisuutensa tai ei vastaa asiasta tehtyyn selvityspyyntöön määräajassa mitään, asia vaatii asiantuntijakäsittelyä. Tuolloin käsittelyaika on paljon pidempi, kuitenkin enintään lakisääteiset 30 päivää. Asiantuntijakäsittelijä tutkii, onko asiakkaalla ollut työttömyysturvalain mukainen pätevä syy menettelylleen ja vasta sen jälkeen Kela tai työttömyyskassa saa tarvitsemansa lausunnon.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä pidempään lausunnon saamisessa kestää, sitä pidempään asiakas joutuu odottamaan rahojaan. Tilanne voi olla hyvinkin hankala.

Kannattaa siis ehdottomasti olla itse aktiivinen ja tehdä sovitut asiat sovitun määräajan sisällä.

Työttömyysturvan saajalla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi yhdessä laaditussa työllistymissuunnitelmassa sovittu aktiivinen omatoiminen työnhaku ja sen tuloksista raportoiminen. Jos sovittu määrä työhakemuksia jää lähettämättä tai hakija ei edes muista ilmoittaa määräaikaan mennessä hakiko paikkoja vai ei, käynnistyy selvitysprosessi ja työttömyysturvan maksatus joudutaan sen ajaksi keskeyttämään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa pitkää viivettä rahojen saamiseen.

Työttömän kannattaa siis ehdottomasti olla itse aktiivinen, tehdä sovitut asiat ja ilmoittaa niistä työvoimaviranomaiselle sovitun määräajan sisällä. Tuolloin asiaa ei tarvitse sen kummemmin selvitellä eikä työttömyysetuuden saamiseen tule katkoksia. Asiakkaan kannattaa myös olla tarkkana siitä, mille viranomaiselle asiat täytyy raportoida. Jos TE-palvelut pyytää selvitystä työpaikkojen hakemisesta, toimita selvitys TE-palveluille, ei Kelaan.

Kela ei voi kiirehtiä työvoimapoliittisen lausunnon antamista.

Jos sitten käy niin, että jonkin syyn vuoksi TE-palvelut tai kuntakokeilu joutuu selvittämään työttömyysturvaoikeutta, siitä tulee Kelaan tai työttömyyskassaan tieto. Tiedon saatuaan Kela tai kassa joutuu keskeyttämään työttömyysturvan maksamisen, ettei liikamaksua pääsisi muodostumaan. Asiakkaat yleensä havahtuvat tilanteeseen vasta tässä vaiheessa ja ottavat yhteyttä kysyäkseen missä rahat viipyvät.

Kela tai työttömyyskassa ei kuitenkaan tuossa vaiheessa voi asialle mitään, sillä meidän on odotettava työvoimapoliittista lausuntoa ja sen saamisessa saattaa vierähtää pitkäkin tovi. Asiakkaan kannattaakin tuossa vaiheessa kääntyä TE-palveluiden tai kuntakokeilun puoleen ja tarkistaa, onko kaikki siellä kunnossa. Kela ei voi kiirehtiä lausunnon antamista.  

Asiakkaat voivat tarkkailla Kelaan saapuvien työvoimapoliittisen lausuntojen tilannetta OmaKelassa. Työvoimaviranomaisen antamat lausunnot tulevat sinne näkyville aikajärjestyksessä, ja sieltä asiakas voi tarkistaa millaisen lausunnon Kela on viimeksi saanut. Kelaan ei siis tarvitse ottaa yhteyttä kysyäkseen onko lausunto jo tullut, vaan sen voi tarkistaa OmaKelasta. Kela käsittelee saapuneet lausunnot niin pian kuin mahdollista.

Kela kuulee asiakasta liikamaksutilanteissa aina.

Joskus voi myös käydä niin, että tieto työpaikkojen hakemisen laiminlyönnistä tai irtisanoutumisesta ilman pätevää syytä tulee Kelaan hyvin myöhään. Tuolloin työttömyysturvaa on yleensä ehditty maksaa jo ajalta, jolta siihen ei olekaan oikeutta. Tuolloin Kela voi joutua pyytämään asiakkaalta suostumusta jo annetun päätöksen oikaisuun ja asiakkaalle voi tulla liikamaksua, joka joudutaan mahdollisesti perimään takaisin. Takaisinperintätilanteet ovat aina ikäviä, mutta niitä voi tulla eteen järjestelmäuudistuksen aiheuttamien lausuntoviiveiden vuoksi. Kela kuulee asiakasta liikamaksutilanteissa, jotta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa kantaa liikamaksuun johtaneisiin syihin.

Kela ottaa takaisinperintäpäätöstä antaessaan huomioon asiakkaan oman selvityksen, taloudellisen tilanteen sekä sen, olisiko asiakas voinut itse omalla toiminnallaan voinut ehkäistä liikamaksun muodostumisen. On siis tärkeää vastata kuulemiskirjeeseen.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.